Aktualności

Grupa Terapeutyczna dla Młodych Dorosłych

Już od września ruszyły w naszym Ośrodku konsultacje do Grupy Terapeutycznej dla Młodych Dorosłych. Zapraszamy osoby w wieku 20 – 30 lat.
Grupa odbywać się będzie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r., w czwartki w godz. 19.15 – 21.00.
Prowadzona będzie przez dwie psychoterapeutki: Agatę Hensoldt – Jankowską i Martynę Korzec.
Zapraszamy!
Zapisy mailowo: osrodek@osrodekprzystan.com lub telefoniecznie: 696 08 67 45 (Agata Hensoldt – Jankowska), 603 49 32 88 (Martyna Korzec).

OdBuduj związek w 4 krokach

Polecany przez Ośrodek Przystań warsztat dla par.
Dla osób, które chciałyby przez jeden czerwcowy weekend zatrzymać się i przyjrzeć swojemu związkowi, nauczyć się bądź przypomnieć sobie, jak dbać o siebie w relacji oraz o samą relację. Możliwy rabat na hasło „Przystań„. Wszystkich szczegółowych informacji udzieli niezwykła prowadząca Aleksandra Mroczko.
Szczegóły:
www:

OdBuduj związek. Cztery kroki do szczęśliwego małżeństwa. 15-16.06.2019


wydarzenie na fb tutaj:
https://www.facebook.com/events/333578900598626/

Ośrodek Psychoterapii poszukuje osób do współpracy

W związku z dynamicznym rozwojem naszego Ośrodka podejmiemy współpracę z:
psychoterapeutą osób dorosłych,
psychoterapeutą par,
psychoterapeutą dzieci i młodzieży,
psychiatrą,
pracownikiem recepcji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego cv na adres: osrodek@osrodekprzystan.com

W razie pytań dotyczących oferty, prosimy o kontakt e-mailowy – agata.hensoldt@osrodekprzystan.com lub telefoniczny – 690 305 605.

Psychoterapia w leczeniu przewlekłego bólu

Dlaczego psychoterapia w leczeniu bólu przewlekłego może pomóc?

Każdy człowiek przeżywa ból w inny sposób. Te same uszkodzenia powodują różne nasilenie bólu u różnych osób, co stanowi kontrę dla teorii specyficzności mówiącej o tym, że nasilenie bólu odczuwane przez człowieka jest wprost proporcjonalne do zakesu uszkodzenia tkanek (za: Otis, 2018). Istnieją osoby, które nie odczuwają bólu, mimo ciężkiego urazu. Obserwacje lekarzy, m.in. żołnierzy i zgłaszanych przez nich dolegliwości w porównianiu do innych pacjentów, pozwoliły wysunąć wnioski, iż istotny czynnik w przypadku odczuwania bólu stanowią myśli towarzyszące danej osobie.

Jakie mamy rodzaje bólu i jak go odczuwamy?

Ból możemy podzielić na nocyceptywny – somatyczny (np. ból odczuwany na skórze – poparzenie, skaleczenie lub w mięśniach) i trzewny (odczuwany np. w trakcie złamań, w trakcie choroby nowotworowej), jak również neuropatyczny (wynikający z uszkodzenia nerwów przewodzących informacje o bólu)

Głęboki ból somatyczny odczuwany jest zazwyczaj jako konkretnie umiejscowiony ćmiący lub tępy ból, powierzchniowy ból somatyczny opisywany jest jako kłucie lub pieczenie. Ból trzewny zazwyczaj odczuwany jest jako rozlany, słabo zlokalizowany skurcz, czy silny ucisk.

Ból neuropatyczny opisywany jest przez osoby doświadczające go jako palący, przeszywający, czy elektryzujący.

Najpowszechniejszym zaburzeniem bólowym jest ból odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa, jak również bóle głowy – napięciowe i migrenowe.

Jak nasze myślenie wpływa na doświadczanie bólu?

Na badania nad bólem wywarła wpływ teoria Melzacka i Walla (1965, za Otis, 2018). Podkreśla ona znaczenie psychologicznych czynników w doświadczaniu bólu. Według tej teorii sygnał bólowy przechodzi przez bramkę kontrolną, która otwiera się i zamyka w zależności od informacji zwrotnych przesyłanych z włókien nerwowych w ciele.

Co może otwierać bramkę kontrolną bólu?

– zmiany zwyrodnieniowe, napinanie mięśni,

– koncentracja uwagi na bólu,

– brak wsparcia ze strony otoczenia,

– emocje, takie jak złość, lęk/strach

– niezdrowe nawyki, zła dieta, brak aktywności,

Co może zamykać brakmę kontrolną bólu?

-operacja, leki, rozluźnienie mięśni,

– przekonanie o kontroli nad bólem,

– spokój,

– odwracanie uwagi od bólu,

– aktywność,

– korzystanie ze wsparcia otoczenia.

Psychoterapia leczenia bólu przewlekłego – podejście poznawczo – behawioralne

Jednym z nurtów terapii zajmującym się m.in. leczeniem bólu przewlekłego jest terapia poznawczo – behawioralna.

W trakcie takiej terapii można nauczyć się technik relaksacji, m.in. pogresywnej relaksacji mięśni. Jest to szczególnie ważna umiejętność, ponieważ automatyczną reakcją na ból jest zazwyczaj napinanie mięśni. Sesje poświęcone są także nauce odróżniania oddechu przeponowego od płytkiego oddechu, który możemy u siebie obserwować np. kiedy jesteśmy zestresowani. Pomocna w redukcji stresu jest także technika wizualizacji, dzięki której pacjent tworzy swoje odprężające wyobrażenie. Może do niego wracać zawsze, gdy odczuwa napięcie w ciele.

Kolejną ważną składową pracy terapeutycznej jest rozpoznanie swojego sposobu myślenia, nadawania znaczenia neutralnym sytuacjom. Pokazanie zależności między myślami a emocjami, czyli sposobem w jaki myślimy o danej sytuacji i tym, jaki wpływ ma to na doświadczane emocje.

W leczeniu bólu przewlekłego ważne jest skoncentrowanie się na sytuacjach, w których pojawił się ból – czy kiedykolwiek zauważyliśmy, że ból słabnie, kiedy jesteśmy zrelaksowani i mamy dobry nastrój? Rozpoznanie myśli automatycznych, zależności między myślami, emocjami i zachowaniem pozwala na tzw. restrukturyzację poznawczą. Jest to ważna technika pozwalająca zmieniać negatywne emocje poprzez identyfikowanie nieadaptacyjnych myśli i zastępowanie ich bardziej adaptacyjnymi (opartymi na faktach). Krótkim wstępem do przećwiczenia techniki restrukturyzacji poznawczej może być zastanowienie się nad taką myślą – „Nic nigdy w życiu mi nie wychodzi, to nie ma sensu” – czy możemy poszukać faktów przemawiających za tym, że jest to nieprawdziwa myśl oraz jakie mam dowody za tym, że może to być prawda? Spróbujmy sformułować bardziej prawdziwą myśl, która weźmie pod uwagę obie perspektywy – np. „Codziennie uczę się nowych umiejętności w radzeniu sobie z bólem, które coraz lepiej mi wychodzą” – czy tak sfromułowana myśl wywołuje te same emocje, co poprzednia myśl?

W terapii leczenia bólu przewlekłego poświęca się także uwagę zagadnieniom związanym ze stresem. Pacjent nie tylko zostaje wyposażony w wiedzę na temat stresu, ale również koncentruje się na zależności między stresem, a bólem. Owa zależność polega m. in. na tym, że odczuwając stres spostrzegamy siebie i swoje zasoby jako niewytarczające do poradzenia sobie z daną sytuacją, co wpływa na nasz nastrój – obniża go. Wówczas stajemy się bierni wobec pojawiającego się bólu, czujemy brak wpływu na naszą sytuację. Być może są obszary, w których możemy mieć wpływ na poprawę jakości swojego życia, mimo pojawiającego się bólu – np. nawyki żywieniowe, aktywność społeczna, zawodowa, sposoby rozwiązywania problemów, higiena snu, sposoby radzenia sobie ze złością, asertywność w różnych sferach. Te wszystkie elementy wpływają na nasilanie lub zmniejszanie się bólu. Modyfikując swoje podejście do tych obszarów można zatem mieć wpływ na odczuwany ból.

Istotnym elementem terapii poznawczo – behawioralnej są końcowe sesje poświęcone zapobieganiu nawrotom i wyposażające pacjenta w plan na wypadek zaostrzenia dolegliwości bólowych. Bez wątpienia jest to angażująca terapia, wymagająca od pacjenta dużej motywacji (po każdej sesji zadawana jest praca domowa, tworzony jest plan aktywizacji), jednak pozwala ona na zdobycie przydatnych umiejętności radzenia sobie z bólem przewlekłym. Nawet jeśli pojawią się momenty zaostrzenia dolegliwości, terapia nie jest stratą czasu – wówczas warto ćwiczyć i wykorzystywać to, czego nauczyliśmy się podczas terapii.

Karolina Pietrzak

Źródło:

Otis J. Przewlekły ból. Terapia poznawczo – behawioralna. GWP, Warszawa, 2018.

Poszerzamy Zespół Specjalistów Ośrodka

W związku z dynamicznym rozwoju naszego Ośrodka podejmiemy współpracę z:
psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym,
psychoterapeutą par,
pracownikiem recepcji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego cv na adres: osrodek@osrodekprzystan.com

W razie pytań dotyczących oferty, prosimy o kontakt e-mailowy (agata.hensoldt@osrodekprzystan.com) lub telefoniczny (696 08 67 45).

Podejmiemy współpracę z lekarzem psychiatrą

Ośrodek Psychoterapii Przystań podejmie współpracę z lekarzem psychiatrą bądź lekarzem w trakcie specjalizacji.

Oferta współpracy dla lekarza psychiatry

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego cv na adres: osrodek@osrodekprzystan.com

W razie pytań dotyczących oferty, prosimy o kontakt e-mailowy  (agata.hensoldt@osrodekprzystan.com) lub telefoniczny (696 08 67 45).

Grupy socjoterapeutyczne

Już od października w naszym Ośrodku prowadzone będą grupy socjoterapeutyczne  dla dzieci w wieku 8 – 9 lat oraz 10 – 12 lat. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych – godz. 17.00 – 18.00 dla dzieci w wieku 8 – 9 lat oraz 18.30 – 19.30 dla dzieci w wieku 10 -12 lat w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r. w Ośrodku Psychoterapii Przystań. Grupy liczące 5 – 8 osób prowadzić będą dwie wykwalifikowane psychoterapeutki – Magdalena Rajterowska i Marta Szalek.

Zapraszamy !

 

 

Grupa wsparcia dla osób z trudnościami w relacjach

Grupa przeznaczona jest dla osób, które mają trudności z :

 • nawiązywaniem relacji z innymi ludżmi,
 • budowaniem satysfakcjonujących związków,
 • utrzymywaniem ważnych dla siebie więzi i relacji,
 • przyjmowaniem wsparcia, miłości, uznania ze strony innych,
 • rozumieniem własnych emocji,
 • radzeniu sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi,
 • wyrażaniem w jasny i zrozumiały sposób swoich emocji i potrzeb,
 • nadmierną lub zbyt słabą kontrolą impulsów,
 • dbaniem o siebie z poszanowaniem innych,
 • wyznaczaniem i obroną własnych granic,
 • realizacją planów i potrzeb.

Grupa rozpoczyna się we wrześniu 2018 r. i ma charakter otwarty – w miarę wolnych miejsc mogą dołączyć nowe osoby.

Grupa nie ma ustalonego terminu zakończenia. Czas uczestnictwa w grupie uzależniony jest od potrzeb uczestnika, ale nie może być któtszy niż 6 miesięcy.

Grupa prowadzona będzie przez dwie psychoterapeutki.

Spotkania grupy odbywać będą się we wtorki, godz. 19 – 21.

Koszt: 290 zł/ miesiąc.

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacjami indywidualnymi u osób prowadzących grupę. Koszt konsultacji to 60 zł/ spotkanie.

Trzymiesięczna grupa wsparcia

Już od kwietnia w naszym Ośrodku rozpoczyna się trzymiesięczna grupa wsparcia.

Grupa przeznaczona jest dla osób:
z wahaniami nastroju,
doświadczających trudności w realizacji planów,
zmagających się z lękami ograniczającymi ich życie,
mających trudności w podejmowaniu decyzji,
z trudnościami w rozumieniu i wyrażaniu własnych emocji,
z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi.

Spotkania grupy odbywać będą się od  10 kwietnia do 10 lipca 2018 r., we wtorki, godz. 19.15 – 20.45

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją indywidualną.

Grupa ma charakter otwarty. Prowadzona jest przez dwie
psychoterapeutki – Martę Szalek i Iwonę Rutkowską.

Praca w grupie może być kontynuowana w “Grupie wsparcia
dla osób z trudnościami w relacjach” rozpoczynającej się od
września 2018 r..

Ośrodek Psychoterapii poszukuje do współpracy

W związku z dynamicznym rozwojem naszego Ośrodka podejmiemy współpracę z: – psychoterapeutą par, – psychoterapeutą …

Grupa Terapeutyczna dla Młodych Dorosłych

Już od września ruszyły w naszym Ośrodku konsultacje do Grupy Terapeutycznej dla Młodych Dorosłych. Zapraszamy osoby …

OdBuduj związek w 4 krokach

Polecany przez Ośrodek Przystań warsztat dla par. Dla osób, które chciałyby przez jeden czerwcowy weekend zatrzymać …