Anna Ślęczek

psycholog, pedagog, psychoterapeutka

psychoterapia młodzieży, psychoterapia dorosłych


Kontakt:
603 509 127

Moją największą pasją zawodową jest towarzyszenie ludziom młodym w przeżywanych kryzysach jak również na ich drodze rozwoju. Pracuję z dziećmi (od 10 roku życia) młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi. Prowadzę terapię indywidualną, poradnictwo dla rodziców przeżywających trudności w kontaktach z dorastającymi dziećmi, grupy rozwojowe, warsztaty rozwoju osobistego. Swoją pracę regularnie superwizuję u certyfikowanego superwizora Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt.
Ukończyłam psychologię i pedagogikę opiekuńczą z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie szkoliłam się w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Krakowie na kierunku Terapia Poznawczo – Behawioralną Zaburzeń Dzieci i Młodzieży. Obecnie jako psychoterapeuta kształcę się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.
Doświadczenie jako psycholog i terapeuta zdobywałam w fundacjach i stowarzyszeniach pomagających ludziom młodym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szkołach, młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Przez 3 lata byłam kierownikiem świetlicy środowiskowej działającej na wrocławskim Nadodrzu. Doświadczenie zdobywałam również pracując w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na oddziale psychiatrii młodzieżowej.

Certyfikaty

W pracy każdego psychologa i psychoterapeuty, a także psychiatrów i neurologów zajmujących się ludzką psychiką i zachowaniami, ważna jest edukacja, doświadczenie i udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach. Jest to dziedzina, w której funkcjonują co do zasady pewne podstawy, jednak nie można poprzestać na jednym szkoleniu. Dlatego prezentujemy Państwu w sekcji certyfikaty; dyplomy, certyfikaty, a także zaświadczenia certyfikujące o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt

zaświadczenie uczestnictwa w kursie

Centrum terapii Poznawczo-Behawioralnej – Terapia Poznawczo-Behawioralna Zaburzeń Dzieci i Młodzieży

Certyfikat Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Uczę się ACT Bartosz kleszcz – Wstęp do ATC

zaświadczenie odbycia warsztatów

Fundacja Dom Pokoju – Zarządzanie Konfliktem i Mediacje Rówieśnicze

Certyfikat

Fundacja Dzieci Niczyje, The Velux Foundations, Stowarzyszenie Pomocy ISKIERKA – Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka oraz interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka

zaświadczenie dla psychologa o szkoleniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum leczenia Dzieci i Młodzieży, Fundacja ESKULAP – Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży W Europie

zaświadczenie o udziale w konferencji

Stowarzyszenie FamiLANDIA, Centrum Rozwoju i Aktywności Tęcza – Jak wspierać motywację u dzieci

Psycholog we Wrocławiu motywacja dzieci

Stowarzyszenie FamiLANDIA, Centrum Rozwoju i Aktywności Tęcza – Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania

zaświadczenie o odbytych warsztatach

Polskie Towarzystwo Dysleksji – Metoda dobrego startu

dokształcenie psychologa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży – Psychozy wieku rozwojowego

Psycholog we Wrocławiu dla dzieci z kursem

Poszukujemy do współpracy

Ośrodek Psychoterapii Przystań podejmie współpracę z: psychoterapeutą osób dorosłych, psychoterapeutą par, psychoterapeutą  …

Terapia niskopłatna

Ośrodek Psychoterapii Przystań proponuje osobom potrzebującym profesjonalnego wsparcia psychologicznego, a które z powodów …

przycisk do oferty konsultacji dla rodziców

Konsultacje on-line dla rodziców

Konsultacje skierowane są do rodziców dzieci powyżej 1- go roku życia, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szczególnie …