Katarzyna Kiedrzyńska (Urawska)

psycholog, psychoterapeutka

psychoterapia dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców


Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wsparciem rodziców, którzy napotykają trudności wychowawcze. W pracy z dziećmi od 3 r.ż. oferuję pomoc w zaburzeniach emocjonalnych, rozwojowych, lękowych, trudnościach w relacjach społecznych oraz trudnościach adaptacyjnych. Zajmuje się również terapią osób z trudnościami wynikającymi z okresu dorastania, mającymi problemy w relacjach z innymi, przeżywającymi trudności emocjonalne. Współpracuję z rodzinami w sytuacjach okołorozwodowych.
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam również studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Jestem także terapeutą ręki, co pozwala mi pracować z dziećmi, doświadczającymi trudności w zakresie motoryki małej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. pracując w fundacji zajmującej się terapią i wspieraniem rozwoju dzieci. Pracowałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Szkole Policealnej, gdzie zdobywałam doświadczenie w zakresie współpracy z młodzieżą. Obecnie pracuję w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy. W mojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym, pracuję pod Superwizją oraz stale podnoszę swoje kompetencje odbywając szkolenia.

Certyfikaty

W pracy każdego psychologa i psychoterapeuty, a także psychiatrów i neurologów zajmujących się ludzką psychiką i zachowaniami, ważna jest edukacja, doświadczenie i udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach. Jest to dziedzina, w której funkcjonują co do zasady pewne podstawy, jednak nie można poprzestać na jednym szkoleniu. Dlatego prezentujemy Państwu w sekcji certyfikaty; dyplomy, certyfikaty, a także zaświadczenia certyfikujące o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

Wrocławski Instytut Psychoterapii – Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

zaświadczenie psychoterapia młodzieży i dzieci

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Poradnictwo psychologiczne

certyfikat ze szkolenia Psycholog

PTS – Zaburzenia nastroju wśród dzieci i nastolatków

certyfikat dla psychologa we Wrocławiu

PTS – Samouszkodzenia – zrozumieć, żeby mądrze reagować i pomagać

psycholog certyfikat uczestnictwa

Studium Prawa Europejskiego – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prawo i praktyka

Certyfikat studium

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Symptomy wykorzystania seksualnego za zachowania seksualne dzieci i młodzieży

Certyfikat ze szkolenia

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Symptomy wykorzystania seksualnego za zachowania seksualne dzieci i młodzieży

Certyfikat ze szkolenia

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

certyfikat szkolenia psycholog dla dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Diagnoza przemocy rówieśniczej

Psycholog certyfikowany

ASTO i KORART – TIARIS Terapia i arteterapia ręki i stopy

certyfikat psychoterapia ręki i stopy

Uniwersytet SWPS i Akademia Biznesu – Prowadzenie warsztatów i szkoleń biznesowych oraz rozwój umiejętności wykorzystywania struktur i narzędzi trenerskich w pracy z grupą

Certyfikat mentoring Psycholog

Moderator – Coaching biznesowy

certyfikat psychologa coaching

Uniwersytet SWPS – Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu prowadzenia coachingu

certyfikat z coachingu

Poszukujemy do współpracy

Ośrodek Psychoterapii Przystań podejmie współpracę z: psychoterapeutą osób dorosłych, psychoterapeutą par, psychoterapeutą  …

Terapia niskopłatna

Ośrodek Psychoterapii Przystań proponuje osobom potrzebującym profesjonalnego wsparcia psychologicznego, a które z powodów …

przycisk do oferty konsultacji dla rodziców

Konsultacje on-line dla rodziców

Konsultacje skierowane są do rodziców dzieci powyżej 1- go roku życia, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szczególnie …