Magdalena Franieczek


Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, hazardu, innych substancji psychoaktywnych. Zajmuję się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową. Wspieram w utrzymywaniu abstynencji, przekazuję wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia i zjawisk towarzyszących uzależnieniu oraz pomagam w ich przepracowaniu. Towarzyszę w rozwoju osobistym w procesie trzeźwienia i wprowadzania zmian.
Pracuję również z rodzinami osób uzależnionych a także z osobami pijącymi alkohol, zażywającymi inne substancje psychoaktywne w sposób ryzykowny.

Ukończyłam psychologię i logopedię na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium Psychoterapii Uzależnień organizowane przez Centrum Psychoedukacji i Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień zakończone uzyskaniem certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (certyfikat PARPA nr 871), szkolenie „Psychologia kliniczna – psychopatologia – psychoterapia” organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, warsztaty “Kontakt i kontrakt w procesie pomocy psychologicznej” oraz 2- letnie szkolenie w terapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu.

Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam pracując w ośrodkach leczenia uzależnień, poradni zdrowia psychicznego, domu pomocy społecznej, na turnusach rehabilitacyjnych dla dorosłych.
Prowadziłam i współprowadziłam szkolenia z zakresu pracy z osobą uzależnioną oraz warsztaty umiejętności społecznych (komunikacja, asertywność, zarządzanie czasem, itp.)

Swoją pracę poddaję superwizji.

Verification

15 stycznia 2018 r. Blue Monday

Z okazji Blue Monday zapraszamy na konsultacje w promocyjnej cenie. 15 stycznia 2018 – trzeci poniedziałek miesiąca …

Spokojnych Świąt życzy Zespół Ośrodka Przystań

Zespół Ośrodka Psychoterapii Przystań życzy wszystkim spokojnych świąt, spędzonych z dala od zgiełku i codziennego …

Zmiana terminu rozpoczęcia GRUPY WSPARCIA

Z powodów ogranizacyjnych  grupa wsparcia dla OSÓB z depresją i zaburzeniami lękowymi rozpocznie się w grudniu. Ciągle …