Magdalena Franieczek

psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień


Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, hazardu, innych substancji psychoaktywnych. Zajmuję się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową. Wspieram w utrzymywaniu abstynencji, przekazuję wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia i zjawisk towarzyszących uzależnieniu oraz pomagam w ich przepracowaniu. Towarzyszę w rozwoju osobistym w procesie trzeźwienia i wprowadzania zmian.
Pracuję również z rodzinami osób uzależnionych a także z osobami pijącymi alkohol, zażywającymi inne substancje psychoaktywne w sposób ryzykowny.

Ukończyłam psychologię i logopedię na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium Psychoterapii Uzależnień organizowane przez Centrum Psychoedukacji i Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień zakończone uzyskaniem certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (certyfikat PARPA nr 871), szkolenie „Psychologia kliniczna – psychopatologia – psychoterapia” organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, warsztaty “Kontakt i kontrakt w procesie pomocy psychologicznej” oraz 2- letnie szkolenie w terapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu.

Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam pracując w ośrodkach leczenia uzależnień, poradni zdrowia psychicznego, domu pomocy społecznej, na turnusach rehabilitacyjnych dla dorosłych.
Prowadziłam i współprowadziłam szkolenia z zakresu pracy z osobą uzależnioną oraz warsztaty umiejętności społecznych (komunikacja, asertywność, zarządzanie czasem, itp.)

Swoją pracę poddaję superwizji.

Verification

Grupa wsparcia dla osób z trudnościami w relacjach

Grupa przeznaczona jest dla osób, które mają trudności z : nawiązywaniem relacji z innymi ludżmi, budowaniem satysfakcjonujących …

Trzymiesięczna grupa wsparcia

Już od kwietnia w naszym Ośrodku rozpoczyna się trzymiesięczna grupa wsparcia. Grupa przeznaczona jest dla osób: z wahaniami …

Re: akcja w Depresji 2018 r.

Depresja, Kryzysy Emocjonalne, Stres Już 23 lutego 2018 r. w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją rozpocznie się kolejna …