Marta Nikodem


Kontakt:
605 03 25 45

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Osób Dorosłych. Kształcę się w czteroletniej szkole psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wiedzę i umiejętności z zakresu terapii uzależnień zdobywam w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów osobistych, przeżywającymi lęk, smutek, cierpienie, trudności w relacjach z innym. Pomagam osobom, które wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych np. w rodzinie alkoholowej, a także osobom uzależnionym i współuzależnionym.

Pracuję w Ośrodku Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Wspóluzależnienia. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Centrum Neuropsychiatrii z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych, w prywatnej Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadziłam konsultacje dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadziłam warsztaty profilaktyczne dla młodzieży w szkołach oraz dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym.

Pracuję pod stałą superwizją.

Grupa wsparcia dla osób z trudnościami w relacjach

Grupa przeznaczona jest dla osób, które mają trudności z : nawiązywaniem relacji z innymi ludżmi, budowaniem satysfakcjonujących …

Trzymiesięczna grupa wsparcia

Już od kwietnia w naszym Ośrodku rozpoczyna się trzymiesięczna grupa wsparcia. Grupa przeznaczona jest dla osób: z wahaniami …

Re: akcja w Depresji 2018 r.

Depresja, Kryzysy Emocjonalne, Stres Już 23 lutego 2018 r. w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją rozpocznie się kolejna …