Yuriy Romanyuk

psycholog, практичний психолог


Kontakt:
577475612

Obszarem moich zainteresowań są relacje w rodzinie i interakcje między ludźmi z całą ich złożonością – miłością, zazdrością, kryzysami, konfliktami, samotnością. Pomagam osobom znajdującym się w konflikcie, obawiającym się rozpadu swoich bliskich i ważnych relacji (separacja, rozwód), doświadczającym samotności. W mojej pracy pomagam także zmierzyć się pacjentom z ich osobistymi problemami (akceptacją siebie, znajdowaniem swojego miejca w życiu, konfliktami wewnętrznymi, kryzysami rozwojowymi, lękiem, smutkiem, zagubieniem) i towarzyszę w rozwoju osobistym (znalezienie i wypracowanie nowych ścieżek rozwoju). Z racji wiedzy, ale i doświadczenia wspieram osoby stające w obliczu emigracji, rozdzielone od swoich partnerów czy chcące budować bliskie relacje z ludźmi i innej kultury.

Daję wsparcie rodzicom w doświadczanych przez nich trudnościach wychowawczych  – towarzyszę i pomagam rodzicom w sytuacjach złych wyników w szkole ich dzieci, niewłaściwego zachowania dziecka, trudności w komunikowaniu się, chwiejności emocjonalnej.

Ukończyłem Rówieński Państwowy Uniwersytet Humianistyczny (specjalność psycholog praktyk, uprawnienia: psycholog w instytucjach edukacyjnych) oraz podyplomowe kursy z profesjonalnego i osobistego rozwoju. Obecnie jestem słuchaczem podyplomowych studiównauk o rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Jako psycholog pracuję od 12 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałem, pracując jako psycholog w szkole ogólnokształcącej oraz internacie szkolnym dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami mowy. Pracowałem jako konsultant w „Akademii Kształcenia Podyplomowego” oraz brałem udział w medyczno-pychologiczno-pedagogicznych komisjach. Na mój dorobek zawodowy składa się udział i koordynowanie różnorodnych warsztatów psychoedukacyhjnych i projektów, m. in. „Tato – szkoła”, „My za zdrowy tryb życia”, „Szkoła młodego psychologa”.

Już od pierwszej konsultacji oferuję szacunek, zrozumienie i wsparcie.

Prowadzę konsultacje psychologiczne w języku: polskim, rosyjskim i ukraińskim.

 

Podejmiemy współpracę z lekarzem psychiatrą

Ośrodek Psychoterapii Przystań podejmie współpracę z lekarzem psychiatrą bądź lekarzem w trakcie specjalizacji. Oferta …

Grupy socjoterapeutyczne

Już od października w naszym Ośrodku prowadzone będą grupy socjoterapeutyczne  dla dzieci w wieku 8 – 9 lat oraz …

Grupa wsparcia dla osób z trudnościami w relacjach

Grupa przeznaczona jest dla osób, które mają trudności z : nawiązywaniem relacji z innymi ludżmi, budowaniem satysfakcjonujących …