Socjoterapia

Socjoterapia

jest formą pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży, przejawiających trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym. Socjoterapia ukierunkowana jest na realizację celów rozwojowych i psychoedukacyjnych, takich jak:

 • wzmacnianie możliwości realizacji zadań rozwojowych (m.in. uczenie się, funkcjonowanie w grupie, budowanie więzi, rozwijanie moralności i systemu wartości)

 • kompensowanie deficytów rozwojowych /wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych wśród dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym,

 • rozwijanie rozumienia emocji i umożliwianie odreagowywania napięć psychicznych,

 • samopoznanie,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,

 • rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania swoich myśli i potrzeb,

 • uczenie się bardziej adekwatnych zachowań w miejsce agresywnych, autoagresywnych,

 • uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem,

 • budowanie więzi społecznych.

Dla kogo socjoterapia?

Zapraszamy dzieci i młodzież:
– z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami,
– wycofanych, nieśmiałych w kontaktach z innymi,
– agresywnych, popadających w konflikty w grupie,
– prezentujących niskie poczucie własnej wartości,
– unikających sytuacji rywalizacji,
– nie radzących sobie z porażkami,
– nie przejawiających zainteresowań, chęci do zabawy, aspontanicznych.

Jak wyglądają zajęcia?

Socjoterapia obejmuje różne aktywne formy pracy, takie jak:

– zabawa,

– burza mózgów, aktywność twórcza,

– działania psychoedukacyjne,

– dyskusja,

– trening relaksacyjny.

Spotykamy się raz w tygodniu, o stałej porze. Regularność zapewnia poczucie bezpieczeństwa i umożliwia skuteczną realizację wyznaczonych celów. W trakcie zajęć poruszane są m.in. następujące tematy:

 • Postrzeganie siebie i innych.

 • Emocje. Sposoby radzenia sobie z nimi.

 • Komunikacja. Komunikowanie własnych potrzeb.

 • Konflikty. Sposoby rozwiązywania,

 • Stres. Konstruktywne sposoby odreagowywania napięć psychicznych.

 

W naszym Ośrodku prowadzone są dwie grupy socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 8 -9 lat i 10 – 12 lat.

Grupy socjoterapeutyczne

Poszerzamy Zespół Specjalistów Ośrodka

W związku z dynamicznym rozwoju naszego Ośrodka podejmiemy współpracę z: – psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, …

Podejmiemy współpracę z lekarzem psychiatrą

Ośrodek Psychoterapii Przystań podejmie współpracę z lekarzem psychiatrą bądź lekarzem w trakcie specjalizacji. Oferta …

Grupy socjoterapeutyczne

Już od października w naszym Ośrodku prowadzone będą grupy socjoterapeutyczne  dla dzieci w wieku 8 – 9 lat oraz …