Terapia Dzieci i Młodzieży

Psycholog dla dzieci, psychoterapia behawioralna

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest procesem leczenia za pomocą środków psychologicznych oraz kompetencji psychoterapeuty, którego celem jest doprowadzenie do zmian w zakresie niekorzystnych i nieadekwatnych sposobów funkcjonowania oraz uwolnienie pacjenta od niepokojących objawów. Psychoterapia dzieci ma szczególny charakter.

Dzieci często nie potrafią nazwać swoich trudności. O tym, że dzieje się coś złego, świadczy najczęściej ich zachowanie: nieadekwatne reakcje, problemy w szkole, wybuchy złości, konflikty z rówieśnikami lub wyobcowanie z grupy, problemy ze snem, tiki, niepokój ruchowy, lęki… Podstawą terapii dzieci i młodzieży jest nawiązanie relacji/przymierza terapeutycznego i stworzenie warunków, w których pacjent poczuje się bezpiecznie. Psycholog dla dzieci opiera terapię na narzędziach, które służą wyrażaniu zablokowanych emocji, a także kształtowaniu bardziej adaptacyjnych postaw i zachowań.

Terapeuci psychodynamiczni zakładają, że życie pacjenta ma niepowtarzalny charakter, dlatego techniki pracy dopasowane są indywidualnie do każdego pacjenta.

Doświadczenie i wyniki badań pokazują, że włączenie rodziców w leczenie dzieci i młodzieży ułatwia osiągnięcie poprawy, dlatego psycholog dla dzieci zaprasza do kontaktu również rodziców. Co kilka sesji z dzieckiem, terapeuta spotyka się z rodzicami; omawia proces terapeutyczny, ewentualne zmiany w zachowaniu dziecka oraz udziela wsparcia i psychoedukacji.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży

Oprócz psychoterapii psychodynamicznej nasi specjaliści oferują leczenie takimi metodami jak psychoterapia behawioralna oraz poznawczo-behawioralna. Kontrakt obejmuje cele terapii – wspólne dla dziecka i rodziców (ustalone w trakcie wspólnej konsultacji), czas trwania spotkań, częstotliwość spotkań, zasady obejmujące zakres przekazywania informacji o przebiegu terapii rodzicom, zasady formalne (np. dotyczące sposobu odwoływania sesji, formy płatności) . Bardzo ważną rolę w terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży pełni psychoedukacja na temat terapii (stosowanych technik poznawczych i behawioralnych), zadań terapeuty i roli małego pacjenta. Niezwykle ważne jest nawiązanie relacji terapeutycznej. W zależności od wnoszonego problemu (zaburzenia internalizacyjne – depresja, zaburzenia lękowe, bądź eksternalizacyjne – agresja, ADHD), terapia może przybierać różne formy w oparciu o stosowane przez terapeutę techniki poznawcze i behawioralne dostosowane do wieku dziecka.

Lęk nie zawsze taki straszny jak go malują

Lęk to jedna z wielu emocji, która sama w sobie nie jest ani zła, ale dobra. Lęk, tak jak i pozostałe emocje jest drogowskazem, …

Grupa dla mam dzieci do 10-tego miesiąca życia

Niedawno urodziłaś dziecko. Pierwsze, drugie, a może kolejne? Czujesz, że po porodzie Twoje życie się zmieniło. Czasem …

Ośrodek Psychoterapii poszukuje do współpracy

W związku z dynamicznym rozwojem naszego Ośrodka podejmiemy współpracę z: – psychoterapeutą par, – psychoterapeutą …