Terapia Dzieci i Młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest procesem leczenia za pomocą środków psychologicznych oraz kompetencji psychoterapeuty, którego celem jest doprowadzenie do zmian w zakresie niekorzystnych i nieadekwatnych sposobów funkcjonowania oraz uwolnienie pacjenta od  niepokojących objawów. Psychoterapia dzieci ma szczególny charakter.

Dzieci często nie potrafią nazwać swoich trudności. O tym, że dzieje się coś złego świadczy najczęściej ich zachowanie: nieadekwatne reakcje, problemy w szkole, wybuchy złości, konflikty z rówieśnikami lub wyobcowanie z grupy, problemy ze snem, tiki, niepokój ruchowy, lęki… Podstawą terapii dzieci i młodzieży jest nawiązanie relacji/przymierza terapeutycznego i stworzenie warunków, w których pacjent poczuje się bezpiecznie. Narzędzia wykorzystywane w terapii służą wyrażaniu zablokowanych emocji, a także kształtowaniu bardziej adaptacyjnych postaw i zachowań.

Terapeuci psychodynamiczni zakładają, że życie pacjenta ma niepowtarzalny charakter, dlatego techniki pracy dopasowane są indywidualnie do każdego pacjenta.

Doświadczenie i wyniki badań pokazują, że włączenie rodziców w leczenie dzieci i młodzieży ułatwia osiągnięcie poprawy, dlatego terapeuta pracujący z dzieckiem zaprasza do kontaktu również rodziców. Co kilka sesji z dzieckiem, terapeuta spotyka się z rodzicami; omawia proces terapeutyczny, ewentualne zmiany w zachowaniu dziecka oraz udziela wsparcia i psychoedukacji.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży to wspólne spotkania terapeuty z dzieckiem/ rodzicami, w oparciu o ustalony w trakcie konsultacji kontrakt. Kontrakt obejmuje cele terapii – wspólne dla dziecka i rodziców (ustalone w trakcie wspólnej konsultacji), czas trwania spotkań, częstotliwość spotkań, zasady obejmujące zakres przekazywania informacji o przebiegu terapii rodzicom, zasady formalne (np. dotyczące sposobu odwoływania sesji, formy płatności) . Bardzo ważną rolę w terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży pełni psychoedukacja na temat terapii (stosowanych technik poznawczych i behawioralnych), zadań terapeuty i roli małego pacjenta. Niezwykle ważne jest nawiązanie relacji terapeutycznej. W zależności od wnoszonego problemu (zaburzenia internalizacyjne – depresja, zaburzenia lękowe, bądź eksternalizacyjne – agresja, ADHD), terapia może przybierać różne formy w oparciu o stosowane przez terapeutę techniki poznawcze i behawioralne dostosowane do wieku dziecka.

15 stycznia 2018 r. Blue Monday

Z okazji Blue Monday zapraszamy na konsultacje w promocyjnej cenie. 15 stycznia 2018 – trzeci poniedziałek miesiąca …

Spokojnych Świąt życzy Zespół Ośrodka Przystań

Zespół Ośrodka Psychoterapii Przystań życzy wszystkim spokojnych świąt, spędzonych z dala od zgiełku i codziennego …

Zmiana terminu rozpoczęcia GRUPY WSPARCIA

Z powodów ogranizacyjnych  grupa wsparcia dla OSÓB z depresją i zaburzeniami lękowymi rozpocznie się w grudniu. Ciągle …