Terapia uzależnień

Konsultacja do psychoterapii uzależnień zazwyczaj składa się z 2-3 spotkań w celu zdiagnozowania problemu, oraz sprawdzenia motywacji do zmiany. W trakcie konsultacji precyzujemy kontrakt, tj. określamy oczekiwania i cele pacjenta, ustalamy zasady dotyczące dalszej pracy, częstotliwość, czas trwania, płatność, odwoływanie sesji,itp.

Psychoterapia uzależnienia ugruntowana jest w podejściu poznawczo – behawioralnym, co oznacza duży nacisk na edukację dotyczącą problemu uzależnienia. Ważne jest to by pacjent zdobył wiedzę o tym jak działają mechanizmy uzależnienia, jak przekłada się teoria na jego osobiste doświadczenia. Celem jest to by pacjent nauczył się rozpoznawać u siebie objawy głodu, wypracował sobie sposoby radzenia sobie, rozpoznawał czynniki wyzwalające głód i umiał je ograniczyć. Istotnym elementem jest ciągła praca nad wzmacnianiem i pogłębianiem motywacji do wprowadzania zmian i trzeźwego życia. Umiejętność trwałego utrzymywania abstynencji pozwala na zajmowanie się problemami osobistymi z zakresu poczucia własnej wartości, budowania i utrzymywania ważnych relacji, kontaktów z innymi ludźmi itp.

 

15 stycznia 2018 r. Blue Monday

Z okazji Blue Monday zapraszamy na konsultacje w promocyjnej cenie. 15 stycznia 2018 – trzeci poniedziałek miesiąca …

Spokojnych Świąt życzy Zespół Ośrodka Przystań

Zespół Ośrodka Psychoterapii Przystań życzy wszystkim spokojnych świąt, spędzonych z dala od zgiełku i codziennego …

Zmiana terminu rozpoczęcia GRUPY WSPARCIA

Z powodów ogranizacyjnych  grupa wsparcia dla OSÓB z depresją i zaburzeniami lękowymi rozpocznie się w grudniu. Ciągle …