Terapia uzależnień

Konsultacja do psychoterapii uzależnień zazwyczaj składa się z 2-3 spotkań w celu zdiagnozowania problemu, oraz sprawdzenia motywacji do zmiany. W trakcie konsultacji precyzujemy kontrakt, tj. określamy oczekiwania i cele pacjenta, ustalamy zasady dotyczące dalszej pracy, częstotliwość, czas trwania, płatność, odwoływanie sesji, itp.

Psychoterapia uzależnienia ugruntowana jest w podejściu poznawczo – behawioralnym, co oznacza duży nacisk na edukację dotyczącą problemu. Leczenie uzależnień rozpoczyna się od zgłębiania przez pacjenta wiedzy o tym, jak działają mechanizmy uzależnienia, jak przekłada się teoria na jego osobiste doświadczenia. Celem jest to, by pacjent nauczył się rozpoznawać u siebie objawy głodu, wypracował sobie sposoby radzenia sobie, rozpoznawał czynniki wyzwalające głód i umiał je ograniczyć. Leczenie uzależnień przynosi dobre wyniki, jeżeli pacjent decyduje się na ciągłą pracę nad wzmacnianiem i pogłębianiem motywacji do wprowadzania zmian i trzeźwego życia. Umiejętność trwałego utrzymywania abstynencji pozwala na zajmowanie się problemami osobistymi z zakresu poczucia własnej wartości, budowania i utrzymywania ważnych relacji, kontaktów z innymi ludźmi itp.

 

Grupa wsparcia dla osób z trudnościami w relacjach

Grupa przeznaczona jest dla osób, które mają trudności z : nawiązywaniem relacji z innymi ludżmi, budowaniem satysfakcjonujących …

Trzymiesięczna grupa wsparcia

Już od kwietnia w naszym Ośrodku rozpoczyna się trzymiesięczna grupa wsparcia. Grupa przeznaczona jest dla osób: z wahaniami …

Re: akcja w Depresji 2018 r.

Depresja, Kryzysy Emocjonalne, Stres Już 23 lutego 2018 r. w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją rozpocznie się kolejna …