Alina Stechnij

pedagożka, terapeutka pedagogiczna, socjoterapeutka, psychoterapeutka Gestalt

psychoterapia dzieci i młodzieży, psychoterapia dorosłych


Kontakt:

alina.stechnij@osrodekprzystan.com

Rejestracja telefoniczna:
690 305 605
Rejestracja online:

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi doświadczającymi trudności w relacjach, kryzysów w życiu rodzinnym lub zawodowym, kryzysów emocjonalnych oraz problemów z samooceną.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako pedagog w szkole, udzielając wsparcia uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. W ramach pracy w szkołach prowadzę zajęcia kształcące kompetencje emocjonalno-społeczne, terapię zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży podczas indywidualnych spotkań oraz trening umiejętności społecznych. W zakres mojej pracy terapeutycznej wchodzą również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne oraz trening Biofeedback. Prowadzę konsultacje indywidualne, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz psychoedukację.

Jestem psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Pracuję w podejściu integratywnym oraz w nurcie terapii Gestalt. Staram się posługiwać różnorodnym repertuarem metod i form pracy, dostosowując je do indywidualnych potrzeb pacjenta. Bliskie jest mi holistyczne patrzenie na człowieka. W pracy z drugim człowiekiem najcenniejsze jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa i wrażliwość. Wierzę, że relacja terapeutyczna może uzdrawiać, przywracać równowagę życiową, wiarę w siebie i poczucie sprawstwa.
Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi doświadczającymi trudności w relacjach, kryzysów w życiu rodzinnym lub zawodowym, kryzysów emocjonalnych oraz problemów z poczuciem własnej wartości i samooceną.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Certyfikaty

Zawód psychoterapeuty to profesja wymagająca nieustannego poszerzania wiedzy, ugruntowywania swoich kompetencji i pracy w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy. Nasi psychologowie, pedagodzy i psychoterapeuci niezmiennie uczestniczą w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, grupach superwizyjnych, bowiem profesjonalna pomoc psychoterapeutyczna opiera się zarówno na całościowym czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym jak i na dalszym rozwoju zawodowym. Dlatego też w sekcji certyfikaty prezentujemy dyplomy, certyfikaty oraz zaświadczenia o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

Warsztaty „OSWOIĆ STRES”

Warsztat dla osób dorosłych, które chcą OSWOIĆ STRES, czyli zrozumieć mechanizmy działania stresorów, nauczyć się …

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2023/2024 po raz kolejny w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa …