Iwona Bukowska-Jarosz

psychoterapeutka w trakcie szkolenia


Kontakt:
Rejestracja telefoniczna:
690 305 605
Rejestracja online:

Do wspólnej pracy zapraszam osoby dorosłe, które przeżywają trudności w relacjach, pragną rozwinąć zdolność radzenia sobie z wyzwaniami, takimi jak wejście w nowe role życiowe (małżeństwo, rodzicielstwo, zmiana pracy, awans), doświadczają obniżonego nastroju, problemów ze snem, napięcia, cierpią z powodu niezrozumiałych dla nich symptomów płynących z ciała, chcą bliżej poznać siebie, dowiedzieć się, co kieruje ich wyborami i poszukać zasobów, aby podnieść poziom zadowolenia z życia.

Swoją pracę terapeutyczną opieram na podejściu integracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu psychodynamicznego i systemowego. Korzystam także z technik terapii koherencji.

Aktualnie w Ośrodku prowadzę konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Oferuję także wsparcie w ramach Zespołu Terapii Niskopłatnej.

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Psychiatryczne we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. W Instytucie zrealizowałam także podyplomowe kursy specjalistyczne z terapii koherencji na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym i jej zastosowaniu w pracy z osobami cierpiącymi na depresję oraz zmagającymi się z niskim poczuciem własnej wartości.

Posiadam wiedzę i doświadczenie w pracy z ciałem, które zdobywałam pracując z  kobietami nad zmianą nawyków w obszarze aktywności fizycznej i postrzegania swojego ciała. Ponadto organizowałam i prowadziłam warsztaty rozwojowe dla kobiet oraz facylitowałam grupę praktykującą komunikowanie się według idei Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga.

Certyfikaty

Zawód psychoterapeuty to profesja wymagająca nieustannego poszerzania wiedzy, ugruntowywania swoich kompetencji i pracy w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy. Nasi psychologowie, pedagodzy i psychoterapeuci niezmiennie uczestniczą w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, grupach superwizyjnych, bowiem profesjonalna pomoc psychoterapeutyczna opiera się zarówno na całościowym czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym jak i na dalszym rozwoju zawodowym. Dlatego też w sekcji certyfikaty prezentujemy dyplomy, certyfikaty oraz zaświadczenia o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z tzw. syndromem DDA

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to forma leczenia psychologicznego osób wychowywanych w domu, w którym rodzic …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2022/2023 w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa odbywająca …

Dziecięca grupa rozwojowa

Celem dziecięcej grupy rozwojowej, poprzez ćwiczenia uważności, jest wzrost świadomości swoich emocji i swojego wpływu …