Iwona Bukowska-Jarosz

psychoterapeutka w trakcie szkolenia, menedżerka, fotografka


W Ośrodku Psychoterapii Przystań planuję i koordynuje działania promocyjne oraz dbam o spójny wizerunek, tworząc teksty i grafiki w social mediach. Łączę moje dotychczasowe kompetencje zawodowe jako menedżerka i fotografka z aktualnymi zainteresowaniami i rozwojem zawodowym związanym z prowadzeniem psychoterapii indywidualnej.
Obecnie jestem w trakcie całościowego kursu przygotowującego do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, organizowanego przez Wrocławski Instytut Psychoterapii. Spełnia on wymogi umożliwiające przystąpienie do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty. W Instytucie zrealizowałam także podyplomowy kurs specjalistyczny z terapii koherencji na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowany z terapii koherencji w pracy z depresją i niskim poczuciem własnej wartości.

Ukończyłam studia magisterskie, zdobywając tytuł menedżera sportu. Początkowo, jako trenerka personalna przez kilka lat wspierałam głównie kobiety w zmianie nawyków w obszarze aktywności fizycznej i postrzegania swojego ciała. Organizowałam i prowadziłam warsztaty rozwojowe dla kobiet oraz facylitowałam grupę praktykującą komunikowanie się według idei Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga.

przycisk do oferty konsultacji dla rodziców

Konsultacje on-line dla rodziców

Konsultacje skierowane są do rodziców dzieci powyżej 1- go roku życia, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szczególnie …

Praktyczny warsztat NVC

Ośrodek Psychoterapii Przystań poleca warsztat online Zamień kłótnię na całusa. Naucz się mówić Językiem Serca …

Przemoc w rodzinie – jak pomóc sobie i innym

Z okazji obchodzonego 25 listopada Międzynarodowego Dnia Przeciw Przemocy Wobec Kobiet zapraszamy na warsztat “Przemoc …