Jakub Rubaj

psychoterapeuta w trakcie szkolenia

psychoterapia indywidualna osób dorosłych


Kontakt:
jakub.rubaj@osrodekprzystan.com
Rejestracja telefoniczna:
690 305 605
Rejestracja online:

Zapraszam do psychoterapii osoby dorosłe. W mojej pracy integruję różne narzędzia i nurty terapeutyczne w zależności od potrzeb klienta.
Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w poczuciu własnej wartości, trudności w relacjach, odczuwaniem i integrowaniem emocji, poczuciem kryzysu i braku sensu. Pomagam w budowaniu dobrej, wspierającej i autentycznej relacji z samym/samą sobą.
Jestem inicjatorem i współorganizatorem warsztatów i wypraw o charakterze terapeutycznym dla mężczyzn oraz grup mieszanych. Posiadam szerokie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej związanej z emocjami – ich odczuwaniem, nazywaniem, wyrażaniem i integracją. Jestem certyfikowanym instruktorem Hatha Jogi. Posiadam wiedzę i doświadczenie związane z pracą z ciałem. Wierzę że procesie psychoterapii istotnym elementem jest kontakt z ciałem i odczuwaniem emocji.
Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Ukończyłem wiele kursów i szkoleń terapeutycznych i trenerskich. m.in Kurs Podstaw Psychoterapii w nurcie Psychoterapii Integratywnej, szkolenie trenerskie dotyczące konstruktywnej pracy z gniewem w tradycji Possibility Management – Zarządzanie Możliwościami – system psychologiczno- coachingowy, który opiera się na głębokiej świadomości uczuć i mechanizmów obronnych, doświadczaniu, autentyczności i odpowiedzialności – współczesny zbiór inicjacji ku dorosłości).

Certyfikaty

Zawód psychoterapeuty to profesja wymagająca nieustannego poszerzania wiedzy, ugruntowywania swoich kompetencji i pracy w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy. Nasi psychologowie, pedagodzy i psychoterapeuci niezmiennie uczestniczą w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, grupach superwizyjnych, bowiem profesjonalna pomoc psychoterapeutyczna opiera się zarówno na całościowym czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym jak i na dalszym rozwoju zawodowym. Dlatego też w sekcji certyfikaty prezentujemy dyplomy, certyfikaty oraz zaświadczenia o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

Dziecięca grupa rozwojowa

Celem dziecięcej grupy rozwojowej, poprzez ćwiczenia uważności, jest wzrost świadomości swoich emocji i swojego wpływu …

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z tzw. syndromem DDA

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to forma leczenia psychologicznego osób wychowywanych w domu, w którym rodzic …

Poszukujemy do współpracy

Poszukujemy: psychoterapeuty osób dorosłych, psychoterapeuty par, psychoterapeuty dzieci i młodzieży, psychoterapeuty …