Joanna Kikoła


Kontakt:
600 338 443

Pomagam budować i pogłębiać relacje z samym sobą i innymi ludźmi. Wspieram w trudnych momentach życiowych i kryzysach.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 6 roku życia i młodzieżą przejawiającą trudności adaptacyjne oraz młodymi osobami, które stoją przed wyzwaniami wkraczania w świat dorosłych. Ufając w postulaty systemowe w mojej pracy bliskie jest mi postrzeganie ludzi w kontekście interakcji i komunikacji, dlatego, kiedy to możliwe do gabinetu zapraszam także członków rodziny. Podstawą mojej pracy jest praca na zasobach i tworzenie życzliwej atmosfery współpracy Wspólnie z klientem odkrywam jego umiejętności i talenty, pokazuje, jak z przeszłych doświadczeń wydobywać rzeczy użyteczne dla teraźniejszości i przyszłości, pomagam odkryć optymalne rozwiązanie dla sytuacji, w której znalazł się klient.

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i kurs podstawowy terapii systemowej uzyskując I stopień doradcy systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jestem w trakcie procesu certyfikowanego (PTP) kształcenia psychoterapeutycznego w WTTS. Jednocześnie nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii uczestnicząc w licznych kursach oraz szkoleniach.

Wiedzę i umiejętności wykorzystywałam pracując jako psycholog szkolny, interwent/terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Aktualnie swoje doświadczenia zdobywam podczas pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako psycholog i interwent kryzysowy oraz przy współpracy ze szkołami, poradniami i innymi instytucjami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i superwizora WTTS.

W mocy złości czy moc złości?

Zapraszamy osoby, które chcą rozmawiać o emocjach w bezpiecznym środowisku, w klimacie akceptacji i troski o uczuciową …

Grupa psychoterapeutyczna

Relacje z innymi odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka już od dnia narodzin. Potrzeba kontaktu jest jedną …

Szukając SIEBIE

Młodzieżowa grupa rozwojowa Zadaniem grupy rozwojowej jest wspierania indywidualności każdego z jej członków jak również …