Joanna Kikoła

psychoterapeuta dziecięcy i młodzieżowy, psychoterapia systemowa, w trakcie certyfikacji PTP


Kontakt:
600 338 443

Pomagam budować i pogłębiać relacje z samym sobą i innymi ludźmi. Wspieram w trudnych momentach życiowych i kryzysach.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 6 roku życia i młodzieżą przejawiającą trudności adaptacyjne oraz młodymi osobami, które stoją przed wyzwaniami wkraczania w świat dorosłych. Ufając w postulaty systemowe w mojej pracy bliskie jest mi postrzeganie ludzi w kontekście interakcji i komunikacji, dlatego, kiedy to możliwe do gabinetu zapraszam także członków rodziny. Podstawą mojej pracy jest praca na zasobach i tworzenie życzliwej atmosfery współpracy Wspólnie z klientem odkrywam jego umiejętności i talenty, pokazuje, jak z przeszłych doświadczeń wydobywać rzeczy użyteczne dla teraźniejszości i przyszłości, pomagam odkryć optymalne rozwiązanie dla sytuacji, w której znalazł się klient.

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i kurs podstawowy terapii systemowej uzyskując I stopień doradcy systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jestem w trakcie procesu certyfikowanego (PTP) kształcenia psychoterapeutycznego w WTTS. Jednocześnie nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii uczestnicząc w licznych kursach oraz szkoleniach.

Wiedzę i umiejętności wykorzystywałam pracując jako psycholog szkolny, interwent/terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Aktualnie swoje doświadczenia zdobywam podczas pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako psycholog i interwent kryzysowy oraz przy współpracy ze szkołami, poradniami i innymi instytucjami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i superwizora WTTS.

Certyfikaty

W pracy każdego psychologa i psychoterapeuty, a także psychiatrów i neurologów zajmujących się ludzką psychiką i zachowaniami, ważna jest edukacja, doświadczenie i udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach. Jest to dziedzina, w której funkcjonują co do zasady pewne podstawy, jednak nie można poprzestać na jednym szkoleniu. Dlatego prezentujemy Państwu w sekcji certyfikaty; dyplomy, certyfikaty, a także zaświadczenia certyfikujące o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej – Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej

Certyfikat Psycholog

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej – Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

Psychoterapia dla młodzieży certyfikat

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – Doświadczenia własne Superwizje Psychoterapeuty

Zaświadczenie psychoterapeuta

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – Psychoterapia systemowa indywidualna i rodzin

Zaświadczenie Psychoterapeuta

Zespół Placówek Specjalistycznych – Praca z osobami straumatyzowanymi w ramach interwencji kryzysowej

Psychoterapeuta zaświadczenie

przycisk do oferty konsultacji dla rodziców

Konsultacje on-line dla rodziców

Konsultacje skierowane są do rodziców dzieci powyżej 1- go roku życia, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szczególnie …

Praktyczny warsztat NVC

Ośrodek Psychoterapii Przystań poleca warsztat online Zamień kłótnię na całusa. Naucz się mówić Językiem Serca …

Przemoc w rodzinie – jak pomóc sobie i innym

Z okazji obchodzonego 25 listopada Międzynarodowego Dnia Przeciw Przemocy Wobec Kobiet zapraszamy na warsztat “Przemoc …