Joanna Wiończyk

pedagog, psychoterapeutka systemowa

psychoterapia młodzieży i Młodych Dorosłych, psychoterapia par


Kontakt:
joanna.wionczyk@osrodekprzystan.com
Rejestracja telefoniczna:
690 305 605
Rejestracja online:

Jestem magistrem pedagogiki i dyplomowaną psychoterapeutką systemową. Ukończyłam pedagogikę o specjalności poradnictwo małżeńskie i rodzinne z terapią w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i czteroletnie szkolenie całościowe w zakresie psychoterapii, zorganizowane przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowany do szkoleń w zakresie psychoterapii przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Udzielam konsultacji rodzicielskich, towarzyszę we wzmacnianiu kompetencji wychowawczych rodziców, wspieram tych, którzy szukają drogi do swoich dzieci. Przyjmuję rodziców oraz dzieci i nastolatków w kryzysie emocjonalnym, życiowym. Bliska jest mi perspektywa systemowa, która pozwala lepiej zrozumieć, jak rodzinne przekazy, wzorce, relacje wpływają na nasze funkcjonowanie. W gabinecie pracuję także z Młodymi Dorosłymi, parami oraz całymi rodzinami.
Poradnictwo oraz terapia pozwalają na pogłębienie wiedzy o sobie, odkrycie swoich potencjałów, zrozumienie mechanizmów własnego działania w relacjach z innymi ludźmi. W swojej pracy skupiam się na budowaniu relacji z klientem w poczuciu bezpieczeństwa, wsparcia i otwartości. Zachęcam do zmiany perspektywy i odważnego patrzenia na swoje przyszłe życie.
Doświadczenie zawodowe, jako psychoterapeuta zdobyłam w trakcie stażu w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych, a na co dzień pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu z rodzinami, wspierając je w pokonywaniu trudności życiowych. Staram się stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach.
Ponadto w pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i korzystam z regularnej superwizji.

Certyfikaty

Zawód psychoterapeuty to profesja wymagająca nieustannego poszerzania wiedzy, ugruntowywania swoich kompetencji i pracy w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy. Nasi psychologowie, pedagodzy i psychoterapeuci niezmiennie uczestniczą w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, grupach superwizyjnych, bowiem profesjonalna pomoc psychoterapeutyczna opiera się zarówno na całościowym czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym jak i na dalszym rozwoju zawodowym. Dlatego też w sekcji certyfikaty prezentujemy dyplomy, certyfikaty oraz zaświadczenia o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

Dziecięca grupa rozwojowa

Celem dziecięcej grupy rozwojowej, poprzez ćwiczenia uważności, jest wzrost świadomości swoich emocji i swojego wpływu …

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z tzw. syndromem DDA

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to forma leczenia psychologicznego osób wychowywanych w domu, w którym rodzic …

Poszukujemy do współpracy

Poszukujemy: psychoterapeuty osób dorosłych, psychoterapeuty par, psychoterapeuty dzieci i młodzieży, psychoterapeuty …