Monika Szczęśniak

psycholożka, psychoterapeutka

psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia grupowa


Kontakt:
monika.szczesniak@osrodekprzystan.com
Rejestracja telefoniczna:
690 305 605
Rejestracja online:

 

Jestem psychologiem, psychoterapeutką integratywnyną w trakcie szkolenia. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam również roczne Studium Treningu i Terapii Grupowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.
Swoje doświadczenie zdobywałam między innymi na oddziale dziennym ogólnopsychiatrycznym, w prywatnym ośrodku terapii uzależnień, dziennym domu pomocy dla seniorów czy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Wiedzę praktyczną uzupełniam uczestnicząc w 4-letnim całościowym kursie psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W swojej pracy kieruję się dobrem pacjenta, pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa.
Psychoterapia jest dla mnie procesem budowania bezpiecznej relacji terapeutycznej, opartej na autentycznym kontakcie z drugim człowiekiem. W praktyce terapeutycznej za swoje szczególne zadanie uważam sprawienie, by sesje tworzyły przestrzeń, w której pacjent ma możliwość realnego doświadczania siebie. Powodem, dla którego lubię to co robię, jest spotkanie z drugim człowiekiem. Człowiekiem w całej jego złożoności, z jego doświadczeniami, refleksjami, własnym sposobem przeżywania rzeczywistości. To doświadczenie, podczas którego nie tylko mogę podzielić się swoją wiedzą, ale również nauczyć się czegoś nowego.

Certyfikaty

Zawód psychoterapeuty to profesja wymagająca nieustannego poszerzania wiedzy, ugruntowywania swoich kompetencji i pracy w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy. Nasi psychologowie, pedagodzy i psychoterapeuci niezmiennie uczestniczą w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, grupach superwizyjnych, bowiem profesjonalna pomoc psychoterapeutyczna opiera się zarówno na całościowym czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym jak i na dalszym rozwoju zawodowym. Dlatego też w sekcji certyfikaty prezentujemy dyplomy, certyfikaty oraz zaświadczenia o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

Warsztaty „OSWOIĆ STRES”

Warsztat dla osób dorosłych, które chcą OSWOIĆ STRES, czyli zrozumieć mechanizmy działania stresorów, nauczyć się …

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2023/2024 po raz kolejny w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa …