Renata Pawłowska

psycholog, psychoterapeutka, terapeutka środowiskowa

psychoterapia indywidualna, psychoterapia par,  psychoterapia rodzin


portret Renaty

Pracuję z osobami, które cierpią na zaburzenia nerwicowe związane ze stresem, mają problemy emocjonalne, doświadczają wahań nastroju, zmagają się z lękiem, stanami depresyjnymi, mają trudności w relacjach z innymi ludźmi, odczuwają brak motywacji i wypalenie, doświadczają w życiu kryzysów, także egzystencjalnych, borykają się z problemami śmierci i sensu życia. Oferuję wsparcie i psychoedukację osobom po kryzysie psychotycznym oraz ich rodzinom. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię par, małżeństw oraz rodzin.

Metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb pacjenta korzystając z podejść: psychodynamicznego, systemowego, a także humanistyczno-egzystencjalnego. Doceniam także w terapii inspiracje sztuką jako formą komunikacji ze światem.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przy Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Bogdana de Barbaro. Odbyłam staż na oddziale psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Od 1995 roku współpracuję z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Aktywnej Rehabilitacji „ART.” zrzeszającym osoby z doświadczeniem choroby psychicznej i profesjonalistów we wspieraniu zdrowienia poprzez różne formy arteterapii. Od 20 lat współpracuję z Teatrem Integracyjnym EUFORION. Obecnie pracuję jako psycholog, terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy. Prowadzę grupy psychoedukacyjno-treningowe dla osób po kryzysie psychotycznym. Edukuję młodzież w zakresie rehabilitacji psychiatrycznej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Certyfikaty

W pracy każdego psychologa i psychoterapeuty, a także psychiatrów i neurologów zajmujących się ludzką psychiką i zachowaniami, ważna jest edukacja, doświadczenie i udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach. Jest to dziedzina, w której funkcjonują co do zasady pewne podstawy, jednak nie można poprzestać na jednym szkoleniu. Dlatego prezentujemy Państwu w sekcji certyfikaty; dyplomy, certyfikaty, a także zaświadczenia certyfikujące o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcja Naukowa Psychiatrii i Rehabilitacji – Terapeuta Środowiskowy

Certyfikat terapeuty środowiskowego

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego – Psychiatria naszych marzeń – Przyszłość zaczyna się dzisiaj – XXIV Polsko-Niemieckie Sympozjum

Certyfikat poświadczający

Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – VIII Seminarium Neuropsychologiczne

Certyfikat uczestnictwa w seminarium

Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – IX Seminarium Neuropsychologiczne

Psycholog Certyfikat z seminarium neuropsychologicznego

IX Seminarium Neuropsychologiczne Domingo Ferrandis – Dramaterapia aplicada a la gerontolgìa, jak zastosować dramaterapię w gerentologii

zaświadczenia uczestnictwa

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji ART, MOPS Jelenia Góra – Choroby psychiczne jako efekt zmian cywilizacyjnych

Psycholog z zaświadczeniem

GET Szkolenia Grupa Edukatorów Trenerów – Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych i motywacyjnych osób niepełnosprawnych – Treningi nawyków celowej aktywności

Certyfikat szkolenia

Konferencja Naukowa Przebudzeni – Warsztaty P. Jacka Spicy – Interdyscyplinarny dialog w poszukiwaniu nowych metod oraz zastosowań psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii

zaświadczenie odbytych warsztatów

SWPS II Wydział psychologii we Wrocławiu – Koncert Zespołu QDobremu

Dyplom za koncert

Koło naukowe Koło Inicjatyw Twórczych, Uniwersytet Wrocławski, PWST – II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – Teatr zwierciadłem duszy – terapia poprzez sztukę

zaświadczenie o udziale w konferencji

Sekcja PPTP, NPPTP oraz NTRPTP – Nauka i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie

Psycholog we Wrocławiu certyfikat

Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Psychologii Odżywiania i Psychodietetyki PONAD – Zaburzenia odżywiania z perspektywy różnych nurtów diagnostyczno-terapeutycznych

zaświadczenie udziału w konferencji

DolSAR ART, RCWIP, Mops Jelenia Góra – Zespoły leczenia domowego

zaświadczenie konsultacji dla Psychologa

Studenckie Koło Naukowe Muzykoterapii, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – IV Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii

zaświadczenie o muzykoterapii

Studenckie Koło Naukowe Muzykoterapii, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – V Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii – Improwizacja w Muzykoterapii

Certyfikat uczestnictwa w konferencji

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU – Zgrupowanie Dydaktyczno-Treningowe

zaświadczenie dydaktyczne

PKiN w Warszawie – Drugi Kongres Zdrowia Psychicznego

zaświadczenia uczestnictwa Psychologa w kongresie

Sekcja PPTP, NPPTP, NTRPTP – Konferencja miłość, zależność, separacja

zaświadczenie o uczestniczeniu w konferencji

Poszukujemy do współpracy

Ośrodek Psychoterapii Przystań podejmie współpracę z: psychoterapeutą osób dorosłych, psychoterapeutą par, psychoterapeutą  …

Terapia niskopłatna

Ośrodek Psychoterapii Przystań proponuje osobom potrzebującym profesjonalnego wsparcia psychologicznego, a które z powodów …

przycisk do oferty konsultacji dla rodziców

Konsultacje on-line dla rodziców

Konsultacje skierowane są do rodziców dzieci powyżej 1- go roku życia, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szczególnie …