Justyna Najwer

psychoterapeutka w trakcie szkolenia

psychoterapia indywidualna osób dorosłych


Kontakt:

justyna.najwer @osrodekprzystan.com

Rejestracja telefoniczna:
690 305 605
Rejestracja online:

 

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W swojej pracy integruję różne nurty (zwłaszcza elementy terapii systemowej, gestalt i poznawczo-behawioralnej), bazując na podejściu psychodynamicznym.

Pomagam osobom, które doświadczają trudności w związku z lękiem, emocjami, stresem, relacjami z innymi ludźmi, kryzysami życiowymi, niskim poczuciem własnej wartości, brakiem sensu oraz z osobami, które pragną się rozwijać i bardziej poznać siebie. Mam przygotowanie do pracy także z osobami, dla których ważnym aspektem życia jest wiara i duchowość.

Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia w Podyplomowej Szkole Psychoterapii na PWT we Wrocławiu, w trakcie którego przeszłam własną psychoterapię i wzięłam udział w treningach terapeutycznych. Swoje doświadczenie zdobywałam podczas stażu na oddziale psychiatrycznym w Milickim Centrum Medycznym oraz w prywatnym gabinecie. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2022/2023 w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa odbywająca …

Dziecięca grupa rozwojowa

Celem dziecięcej grupy rozwojowej, poprzez ćwiczenia uważności, jest wzrost świadomości swoich emocji i swojego wpływu …