Justyna Najwer

psychoterapeutka w trakcie szkolenia

psychoterapia indywidualna osób dorosłych


Kontakt:

justyna.najwer@osrodekprzystan.com

Rejestracja telefoniczna:
690 305 605
Rejestracja online:

 

Pracuję stacjonarnie (w uzasadnionych przypadkach pracuję hybrydowo).
Obszar pracy psychoterapeutycznej:
– zaburzenia lękowe
– zaburzenia nastroju
– trudności emocjonalne
– trudności relacyjne
– kryzys życiowy
– niskie poczucie własnej wartości
– poczucie braku sensu
– chęć samorozwoju i głębszego poznania siebie
– trudności związane z tematem wiary

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W swojej pracy integruję różne nurty (zwłaszcza elementy terapii systemowej, gestalt i poznawczo-behawioralnej), bazując na podejściu psychodynamicznym.

Pomagam osobom, które doświadczają trudności w związku z lękiem, emocjami, stresem, relacjami z innymi ludźmi, kryzysami życiowymi, niskim poczuciem własnej wartości, brakiem sensu oraz z osobami, które pragną się rozwijać i bardziej poznać siebie. Mam przygotowanie do pracy także z osobami, dla których ważnym aspektem życia jest wiara i duchowość.

Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia w Podyplomowej Szkole Psychoterapii na PWT we Wrocławiu, w trakcie którego przeszłam własną psychoterapię i wzięłam udział w treningach terapeutycznych. Swoje doświadczenie zdobywałam podczas stażu na oddziale psychiatrycznym w Milickim Centrum Medycznym oraz w prywatnym gabinecie. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

GRUPA WSPARCIA „UKOJENIE”

Zapraszamy kobiety po doświadczeniu straty dziecka do udziału w grupie wsparcia! Grupa dedykowana jest dla kobiet, które …

GRUPA WSPARCIA „OPANUJ STRES”

Zapraszamy osoby dorosłe do udziału w grupie wsparcia! Udział w grupie dedykowany jest dla osób, które doświadczają …

DNI OTWARTE – X-LECIE OŚRODKA PSYCHOTERAPII PRZYSTAŃ

Przystań to miejsce, które od lat tworzymy z ideą niesienia rzetelnej pomocy psychologicznej naszym pacjentom. Nasze wspólne …