Magdalena Bańkowska

pedagog, psychoterapeutka uzależnień, psychoterapeutka

psychoterapia uzależnień młodzieży i dorosłych, psychoterapia dorosłych


Kontakt:
magdalena.bankowska@osrodekprzystan.com
Rejestracja telefoniczna:
690 305 605
Rejestracja online:

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie, żyjącymi z HIV/Aids i rodzinami osób uzależnionych W Ośrodku Monar. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy interwencyjnej i terapeutycznej z młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną i grupową młodzieży i osób dorosłych osadzoną w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym zorientowaną na interdyscyplinarne i holistyczne podejście do człowieka, jego problemów i potrzeb.
Specjalizuje się w pomaganiu osobom cierpiącym z powodu nadużywania substancji lub nałogowych czynności. Pracuję z osobami które :
– borykają się z problemami egzystencjalnymi, kryzysami dotyczącymi osobistych relacji i dokonań, doświadczeniami o przełomowym znaczeniu.
– poszukują wsparcia w aktualizacji swoich życiowych celów, w szerszym kontekście ich sensu i poznawania siebie.
– potrzebują odreagować, zrozumieć kryzysy życiowe, doświadczają wewnętrznej pustki.
Jestem pedagogiem, Certyfikowanym Specjalista Psychoterapii uzależnień. Ukończyłam Studium Reintergracji Społecznej a także Studium Metod Psychokorekcyjnych. Jestem Psychoterapeutą Humanistycznym w trakcie certyfikacji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję stałej superwizji indywidualnej i grupowej u certyfikowanego superwizora psychoterapii uzależnień (PARPA) oraz treningu i warsztatu psychologicznego (PTP).

Certyfikaty

Zawód psychoterapeuty to profesja wymagająca nieustannego poszerzania wiedzy, ugruntowywania swoich kompetencji i pracy w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy. Nasi psychologowie, pedagodzy i psychoterapeuci niezmiennie uczestniczą w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, grupach superwizyjnych, bowiem profesjonalna pomoc psychoterapeutyczna opiera się zarówno na całościowym czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym jak i na dalszym rozwoju zawodowym. Dlatego też w sekcji certyfikaty prezentujemy dyplomy, certyfikaty oraz zaświadczenia o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

Warsztaty „Będę/jestem mamą – i co dalej?”

Warsztat skierowany jest do kobiet doświadczających sytuacji kryzysowej związanej z ciążą i porodem, czyli dla kobiet …

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2023/2024 po raz kolejny w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa …