Terapia grupowa dla dorosłych

Terapia grupowa jest coraz bardziej popularna. Aż 84% uczestników terapii grupowej zauważa poprawę jakości życia.

Doświadczenie przynależności do grup społecznych jest kluczowym elementem kształtowania się osobowości, a ludzie, którzy nas otaczają są dla nas ważnym punktem odniesienia. Jeśli wzrastamy w wystarczająco dobrym środowisku społecznym i emocjonalnym, rozwiniemy się jako harmonijna całość.

Nasza kreatywność, zaufanie do siebie i poczucie własnej wartości będą stabilne i wspierające nas w wypełnianiu ról zawodowych i/ lub rodzinnych z satysfakcją i zaangażowaniem. Bywa jednak, że zdrowy rozwój ulega zakłóceniu, kiedy nasze potrzeby są kwestionowane a otoczenie sprawia, że czujemy się niezrozumiani i nieakceptowani, pozbawieni jakichś istotnych wartości. W konsekwencji możemy doświadczać sytuacji, w których:

  • przeżywamy trudności w akceptowaniu samych siebie, spełniamy oczekiwania innych, pomijając nasze potrzeby,
  • mamy kłopoty z rozumieniem, akceptowaniem i wyrażaniem naszych emocji,
  • doświadczamy niepowodzeń w nawiązywaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonujących relacji: albo wycofujemy się z kontaktu albo zbyt mocno angażujemy,
  • obawiamy się samodzielności w decydowaniu o sobie, pozwalamy decydować innym,
  • zmagamy się z poczuciem pustki i braku celowości naszego życia, obniżonym nastrojem, czy lękami,
  • doświadczamy kryzysów psychicznych, które są źródłem cierpienia i dezorganizują nasze życie.

Grupa terapeutyczna to swoisty mikrokosmos społeczny. Poprzez doświadczanie wzajemnego sposobu odnoszenia się do siebie, uczestnicy mają okazję zyskać wgląd w swoje sposoby odnoszenia się do ludzi spoza grupy. Dzięki otrzymywaniu informacji zwrotnych, społeczność terapeutyczna staje się miejscem zdobywania nowych, korektywnych doświadczeń, czy wypróbowywania nowych zachowań. Grupa psychoterapeutyczna różni się od grupy zadaniowej czy towarzyskiej – w grupie takiej nie tylko dopuszcza się możliwość, ale zaleca ujawnianie uczuć, eksplorowanie indywidualnych głębokich doświadczeń, w tym także tych społecznie uznawanych za trudne i wstydliwe, akceptowanie indywidualności, odmienności wartości i celów swoich członków.

Celem terapii grupowej jest stworzenie środowiska sprzyjającego możliwościom urzeczywistniania się osobistego potencjału jej członków w celu zwiększenia ich samoświadomości, uzyskania wglądu w osobiste wybory jakich dokonują, wzmocnienie pewności siebie, stabilności emocjonalnej i poczucia bezpieczeństwa.

Terapia grupowa przeznaczona jest dla osób dorosłych.

Najważniejsze informacje o terapii grupowej

Rozpoczęcie terapii grupowej: styczeń / luty 2023 r.

Konsultacje do grupy terapeutycznej: od listopada 2022 r.

Czas trwania terapii grupowej: 16 miesięcy (do końca maja 2024 r. z miesięczną przerwą wakacyjną w sierpniu 2023 r.)

Kiedy: środy 8:30-10:15

Gdzie: Ośrodek Psychoterapii Przystań, Nowowiejska 114/1, Wrocław

Koszt terapii grupowej: 450 zł

Udział w terapii grupowej poprzechodzony jest konsultacjami indywidualnymi u prowadzących grupę. Koszt konsultacji to 150 zł.

Grupa ma charakter zamknięty od kwietnia 2023 r.. Oznacza to, że można zapisać się do niej, do czasu zamknięcia listy uczestników. Po tym terminie dołączenie do grupy nie będzie możliwe.

Grupa nie jest dla osób uzależnionych.

Zapisy do na terapię grupową

telefonicznie: 690 305 605, 690 605 701

mailowo: osrodek@osrodekprzystan.com

Prowadzące terapię grupową


Agata Hensoldt – Jankowska – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka PTP, absolwentka Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. W Ośrodku Psychoterapii Przystań prowadzi psychoterapię indywidualną, par i grupową osób dorosłych.

Katarzyna Jasielewicz – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, psychoterapeuta, w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwentka Certyfikowanej Szkoły Praktyków Pracy z Ciałem Doroty Hołówki i Ady Stolarczyk w Nowej Psychologii w Krakowie. W trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Comments for this post are closed.

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …

GRUPA WSPARCIA „UKOJENIE”

Zapraszamy kobiety po doświadczeniu straty dziecka do udziału w grupie wsparcia! Grupa dedykowana jest dla kobiet, które …

GRUPA WSPARCIA „OPANUJ STRES”

Zapraszamy osoby dorosłe do udziału w grupie wsparcia! Udział w grupie dedykowany jest dla osób, które doświadczają …