Aleksandra Karaszewska

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

psychoterapia indywidualna


Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową w ujęciu psychodynamicznym, pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi, współprowadzę także terapię rodzinną. Oferuję pomoc osobom cierpiącym z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych, doświadczających trudności w relacjach z innymi ludźmi, zmagających się ze stratą oraz skutkami traumy. Pracuję z osobami z doświadczeniem psychozy i ich bliskimi.

Z wykształcenia jestem psychologiem i filologiem, ukończyłam z wyróżnieniem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej o specjalności psychologia kliniczna oraz Uniwersytet Wrocławski. Jestem absolwentką Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, gdzie ukończyłam Studium Psychoterapii (całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), a także Szkołę Psychoterapii Grupowej. Posiadam certyfikat trenera oraz jestem autorką polskiej adaptacji Kursu EX-IN® Ekspert przez doświadczenie® (Klinika Uniwersytecka w Hamburgu, Niemcy). Uczestniczę w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach – także w roli prelegenta, jestem zaangażowana w działania na rzecz rozwoju psychiatrii środowiskowej. Ukończyłam m.in. kurs psychoterapeutyczny „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznej w sytuacji kryzysu psychicznego”.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni dla studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, Fundacji Opieka i Troska we Wrocławiu, Poradni Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego +, a także prowadząc liczne treningi i warsztaty skierowane do osób z doświadczeniem kryzysu.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Certyfikaty

Zawód psychoterapeuty to profesja wymagająca nieustannego poszerzania wiedzy, ugruntowywania swoich kompetencji i pracy w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy. Nasi psychologowie, pedagodzy i psychoterapeuci niezmiennie uczestniczą w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, grupach superwizyjnych, bowiem profesjonalna pomoc psychoterapeutyczna opiera się zarówno na całościowym czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym jak i na dalszym rozwoju zawodowym. Dlatego też w sekcji certyfikaty prezentujemy dyplomy, certyfikaty oraz zaświadczenia o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

GRUPA WSPARCIA „OPANUJ STRES”

Zapraszamy osoby dorosłe do udziału w grupie wsparcia! Udział w grupie dedykowany jest dla osób, które doświadczają …

DNI OTWARTE – X-LECIE OŚRODKA PSYCHOTERAPII PRZYSTAŃ

Przystań to miejsce, które od lat tworzymy z ideą niesienia rzetelnej pomocy psychologicznej naszym pacjentom. Nasze wspólne …

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …