Terapia Dzieci i Młodzieży | Psycholog dziecięcy

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest procesem leczenia za pomocą środków psychologicznych oraz kompetencji psychoterapeuty, którego celem jest doprowadzenie do zmian w zakresie niekorzystnych i nieadekwatnych sposobów funkcjonowania oraz uwolnienie pacjenta od niepokojących objawów. Psychoterapia dzieci ma szczególny charakter.

Podstawą terapii dzieci i młodzieży jest nawiązanie relacji/przymierza terapeutycznego i stworzenie warunków, w których pacjent poczuje się bezpiecznie. Psycholog dla dzieci opiera terapię na narzędziach, które służą wyrażaniu zablokowanych emocji, a także kształtowaniu bardziej adaptacyjnych postaw i zachowań.

W Ośrodku Psychoterapii Przystań psychoterapię dzieci i młodzieży prowadzą:

Magdalena Rajterowska – psycholog, socjoterapeutka, dyplomowana psychoterapeutka;
pracuje z dziećmi od 3 r. ż.

Elżbieta Ceremuga – pedagog, socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia; pracuje z dziećmi od 6 r. ż. i młodzieżą

Artur Stężała – dyplomowany psychoterapeuta, pedagog, socjoterapeuta;
pracuje z dziećmi i młodzieżą od 12 r. ż.

Łucja Skrzypczyńska – psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Karolina Ścigała– psycholog, dyplomowana psychoterapeutka;
pracuje z młodzieżą od 17 r. ż.

Warsztaty dla rodziców i opiekunów „Zrozumieć nastolatka”

Warsztaty dla rodziców i opiekunów „Zrozumieć nastolatka”, którzy chcą lepiej zrozumieć, czego doświadcza …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2022/2023 w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa odbywająca …

Dziecięca grupa rozwojowa

Celem dziecięcej grupy rozwojowej, poprzez ćwiczenia uważności, jest wzrost świadomości swoich emocji i swojego wpływu …