Superwizja grupowa

W roku akademickim 2022/2023 w Ośrodku Psychoterapii Przystań prowadzone będą małe grupy superwizyjne pracy z osobami dorosłymi.

Grupa liczyć będzie 3 – 4 osób.

Spotkania odbywać się będą 1 raz w miesiącu, a czas ich trwania uzależniony będzie od ilości osób (2,5 – 3,5 godz.)

Udział w grupie poprzedzony jest spotkaniem indywidualnym z osobą prowadzącą.

Koszt: 100 – 120 zł / uczestnik / spotkanie. Możliwe są 2 nieobecności w roku.

Małe grupy superwizyjne prowadzi Agata Hensoldt – Jankowska – certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i European Association for Psychotherapy, superwizorka w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu superwizora PTP.

Terminy grup:

  • 2 – gi poniedziałek miesiąca godz. 8.30 – 11 (12) (z wyjątkiem września – 26.09.2022), gabinet Obornicka
  • 2- gi piątek miesiąca (z wyjątkiem września – 30.09.2022 oraz stycznia – 20.01.2023) godz. 12.30 – 15, gabinet Nowowiejska

Kontakt:

biuro Ośrodka Psychoterapii Przystań – osrodek@osrodekprzystan.com, 690 305 605, 690 605 701

Agata Hensoldt – Jankowska – agata.hensoldt@gmail.com, 696 54 57 53

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z tzw. syndromem DDA

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to forma leczenia psychologicznego osób wychowywanych w domu, w którym rodzic …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2022/2023 w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa odbywająca …

Dziecięca grupa rozwojowa

Celem dziecięcej grupy rozwojowej, poprzez ćwiczenia uważności, jest wzrost świadomości swoich emocji i swojego wpływu …