Konsultacje psychiatryczne

Konsultacja psychiatryczna to spotkanie z lekarzem psychiatrą. Podstawowym celem takiej wizyty jest ustalenie najważniejszego problemu zdrowotnego oraz zaplanowanie dalszych działań, aby pomogły one pacjentowi w cierpieniu. W gestii lekarza psychiatry leży włączenie, jeżeli jest taka potrzeba,  do leczenia pacjenta farmakoterapii.

Podstawowym narzędziem, jakim posługuje się lekarz psychiatra w czasie konsultacji psychiatrycznej jest wywiad – czyli rozmowa. Lekarz zadaje pytania o różne aspekty funkcjonowania obecnie oraz w przeszłości. Może też zalecić wykonanie podstawowych badań np. poziomu hormonów.  Lekarz psychiatra może wystawiać zwolnienia, zaświadczenia oraz wypisywać recepty jeśli leczenie farmakologiczne jest konieczne.

 

Dla Ośrodka Psychoterapii Przystań konsultacje psychiatryczne prowadzą:

dr. Joanna Popławska – lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta indywidualny i grupowy.

 

lek. med. Agnieszka Augustyniak-Siuba – specjalista psychiatra

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2022/2023 w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa odbywająca …

Dziecięca grupa rozwojowa

Celem dziecięcej grupy rozwojowej, poprzez ćwiczenia uważności, jest wzrost świadomości swoich emocji i swojego wpływu …