Łucja Skrzypczyńska

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

psychoterapia dzieci i młodzieży, psycholog dziecięcy


Kontakt:
lucja.skrzypczynska@osrodekprzystan.com
Rejestracja telefoniczna:
690 305 605
Rejestracja online:

DE

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyłam również półroczne stypendium na Uniwersytecie Wiedeńskim. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w języku polskim i niemieckim, integrując różne nurty na bazie myślenia psychodynamicznego. Główne obszary mojej pracy to zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, trudności adaptacyjne.
Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą zdobywałam m.in. w szkole, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii UWr oraz prowadząc warsztaty psychoedukacyjne. Uczestniczyłam w kursach m.in. z zakresu uzależnień behawioralnych i profilaktyki uzależnień, jak również z zakresu diagnozy dzieci i młodzieży.
Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

GRUPA WSPARCIA „OPANUJ STRES”

Zapraszamy osoby dorosłe do udziału w grupie wsparcia! Udział w grupie dedykowany jest dla osób, które doświadczają …

DNI OTWARTE – X-LECIE OŚRODKA PSYCHOTERAPII PRZYSTAŃ

Przystań to miejsce, które od lat tworzymy z ideą niesienia rzetelnej pomocy psychologicznej naszym pacjentom. Nasze wspólne …

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …