Łucja Skrzypczyńska

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

psychoterapia dzieci i młodzieży, psycholog dziecięcy


Kontakt:
lucja.skrzypczynska@osrodekprzystan.com
Rejestracja telefoniczna:
690 305 605
Rejestracja online:

DE

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyłam również półroczne stypendium na Uniwersytecie Wiedeńskim. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w języku polskim i niemieckim, integrując różne nurty na bazie myślenia psychodynamicznego. Główne obszary mojej pracy to zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, trudności adaptacyjne.
Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą zdobywałam m.in. w szkole, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii UWr oraz prowadząc warsztaty psychoedukacyjne. Uczestniczyłam w kursach m.in. z zakresu uzależnień behawioralnych i profilaktyki uzależnień, jak również z zakresu diagnozy dzieci i młodzieży.
Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Warsztaty dla rodziców i opiekunów „Zrozumieć nastolatka”

Warsztaty dla rodziców i opiekunów „Zrozumieć nastolatka”, którzy chcą lepiej zrozumieć, czego doświadcza …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2022/2023 w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa odbywająca …

Dziecięca grupa rozwojowa

Celem dziecięcej grupy rozwojowej, poprzez ćwiczenia uważności, jest wzrost świadomości swoich emocji i swojego wpływu …