O Nas

Zespół Ośrodka Przystań w trakcie pracy
Zespół Ośrodka Przystań w trakcie pracy

Ośrodek Psychoterapii Przystań powstał po to, by zapewnić kompleksową i specjalistyczną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną osobom, które zmagają się z trudnościami emocjonalnymi, doświadczają cierpienia w różnych obszarach swojego życia, szczególnie w relacjach z innymi ludźmi. Dlatego też Ośrodek skupia wysokowykwalifikownych specjalistów dbających o jak najwyższą jakość swojej pracy – ciągle podnoszących swoje kwalifikacje i przestrzegających zasad etyki pracy psychologa.

Psychoterapeuci z naszego Ośrodka szkolą się w akredytowanych ośrodkach psychoterapeutycznych, uczestniczą w konferencjach naukowych i seminariach oraz pozostają pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. W ten sposób możemy zapewnić skuteczną i dopasowaną do każdego indywidualnego zgłoszenia pomoc.

 

Psychoterapia dorosłych

 

Agata Hensoldt-Jankowska

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Więcej

Magdalena Rajterowska

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, socjoterapeutka

Więcej

Artur Stężała

pedagog, dyplomowany psychoterapeuta, socjoterapeuta

Więcej

Karolina Ścigała

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka

Więcej

Sylwester Wolek

psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Więcej

Joanna Wiończyk

pedagog, dyplomowana psychoterapeutka systemowa

Więcej

Aleksandra Karaszewska

psycholog, psychoterapeutka

Więcej

Renata Pawłowska

psycholog, psychoterapeutka systemowa

Więcej

Magdalena Tomecka

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

Magdalena Bańkowska

pedagog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, psychoterapeutka uzależnień

Więcej

Monika Margol

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

Iwona Bukowska Jarosz

psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

Jacek Schodowski

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Więcej

 

Psychoterapia par

 

Agata Hensoldt-Jankowska

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Więcej

Joanna Wiończyk

pedagog, dyplomowana psychoterapeutka systemowa

Więcej

Renata Pawłowska

psycholog, psychoterapeutka systemowa

Więcej

 

Psychoterapia dzieci od 3 r. ż.

 

Magdalena Rajterowska

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, socjoterapeutka

Więcej

 

Psychoterapia dzieci od 12 r. ż.

 

Magdalena Rajterowska

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, socjoterapeutka

Więcej

Artur Stężała

pedagog, dyplomowany psychoterapeuta, socjoterapeuta

Więcej

Joanna Wiończyk

pedagog, dyplomowana psychoterapeutka systemowa

Więcej

Jacek Schodowski

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Więcej

 

Psychoterapia młodzieży od 17 r.ż.

 

Magdalena Rajterowska

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, socjoterapeutka

Więcej

Artur Stężała

pedagog, dyplomowany psychoterapeuta, socjoterapeuta

Więcej

Joanna Wiończyk

pedagog, dyplomowana psychoterapeutka systemowa

Więcej

Karolina Ścigała

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka

Więcej

Aleksandra Karaszewska

psycholog, psychoterapeutka

Więcej

Jacek Schodowski

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Więcej

 

Biuro Ośrodka

 

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z tzw. syndromem DDA

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to forma leczenia psychologicznego osób wychowywanych w domu, w którym rodzic …

Poszukujemy do współpracy

Poszukujemy: psychoterapeuty osób dorosłych, psychoterapeuty par, psychoterapeuty dzieci i młodzieży, psychoterapeuty …

Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych

Doświadczenie przynależności do grup społecznych jest kluczowym elementem kształtowania się osobowości, a ludzie, …