O Nas

Zespół Ośrodka Przystań w trakcie pracy
Zespół Ośrodka Przystań w trakcie pracy

Ośrodek Psychoterapii Przystań powstał po to, by zapewnić kompleksową i specjalistyczną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną osobom, które zmagają się z trudnościami emocjonalnymi, doświadczają cierpienia w różnych obszarach swojego życia, szczególnie w relacjach z innymi ludźmi. Dlatego też Ośrodek skupia wysokowykwalifikownych specjalistów dbających o jak najwyższą jakość swojej pracy – ciągle podnoszących swoje kwalifikacje i przestrzegających zasad etyki pracy psychologa.

Psychoterapeuci z naszego Ośrodka szkolą się w akredytowanych ośrodkach psychoterapeutycznych, uczestniczą w konferencjach naukowych i seminariach oraz pozostają pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. W ten sposób możemy zapewnić skuteczną i dopasowaną do każdego indywidualnego zgłoszenia pomoc.

 

Superwizja psychoterapii

 

Agata Hensoldt-Jankowska

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, superwizorka w procesie certyfikacji

Więcej

Marek Kobus

psychiatra, psychoterapeuta, superwizor aplikant

Więcej

 

Psychoterapia dorosłych

 

Agata Hensoldt-Jankowska

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, superwizorka w procesie certyfikacji

Więcej

Magdalena Rajterowska

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, socjoterapeutka

Więcej URLOP

Justyna Najwer

psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

Sylwester Wolek

psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Więcej

Karolina Ścigała

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka

Więcej

Renata Pawłowska

psycholog, psychoterapeutka systemowa

Więcej

Magdalena Bańkowska

pedagog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, psychoterapeutka uzależnień

Więcej

Katarzyna Jasielewicz

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

Wsparcie psychologiczne osób dorosłych

Dorota Januszewska

psycholog, interwentka kryzysowa

Więcej

 

Psychoterapia par

 

Agata Hensoldt-Jankowska

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Więcej

Renata Pawłowska

psycholog, psychoterapeutka systemowa

Więcej

 

Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Dzieci od 3 r. ż.

 

Magdalena Rajterowska

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, socjoterapeutka

Więcej URLOP

Łucja Skrzypczyńska

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

URLOP

 

Młodzież od 15 r.ż. i Młodzi Dorośli

 

Karolina Ścigała

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka

Więcej

Magdalena Rajterowska

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, socjoterapeutka

Więcej URLOP

Łucja Skrzypczyńska

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

URLOP

 

Współpracownicy Ośrodka

 

Marek Kobus

psychiatra, psychoterapeuta, superwizor aplikant

Więcej

Aleksandra Karaszewska

psycholog, psychoterapeutka

Więcej

 

Biuro Ośrodka

 

Małgorzata Eichler- Fałowska

psycholog, biuro Ośrodka Przystań

Więcej

Karolina Magiera

biuro Ośrodka Przystań

Więcej

GRUPA WSPARCIA „UKOJENIE”

Zapraszamy kobiety po doświadczeniu straty dziecka do udziału w grupie wsparcia! Grupa dedykowana jest dla kobiet, które …

GRUPA WSPARCIA „OPANUJ STRES”

Zapraszamy osoby dorosłe do udziału w grupie wsparcia! Udział w grupie dedykowany jest dla osób, które doświadczają …

DNI OTWARTE – X-LECIE OŚRODKA PSYCHOTERAPII PRZYSTAŃ

Przystań to miejsce, które od lat tworzymy z ideą niesienia rzetelnej pomocy psychologicznej naszym pacjentom. Nasze wspólne …