O Nas

Zespół Ośrodka Przystań w trakcie pracy
Zespół Ośrodka Przystań w trakcie pracy

Ośrodek Psychoterapii Przystań powstał po to, by zapewnić kompleksową i specjalistyczną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną osobom, które zmagają się z trudnościami emocjonalnymi, doświadczają cierpienia w różnych obszarach swojego życia, szczególnie w relacjach z innymi ludźmi. Dlatego też Ośrodek skupia wysokowykwalifikownych specjalistów dbających o jak najwyższą jakość swojej pracy – ciągle podnoszących swoje kwalifikacje i przestrzegających zasad etyki pracy psychologa.

Psychoterapeuci z naszego Ośrodka szkolą się w akredytowanych ośrodkach psychoterapeutycznych, uczestniczą w konferencjach naukowych i seminariach oraz pozostają pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. W ten sposób możemy zapewnić skuteczną i dopasowaną do każdego indywidualnego zgłoszenia pomoc.

 

Psychoterapia dorosłych

 

Agata Hensoldt-Jankowska

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, superwizorka w trakcie szkolenia

Więcej

Magdalena Rajterowska

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, socjoterapeutka

Więcej

Monika Nowacka

psycholog, psychoterapeutka

Więcej

Artur Stężała

pedagog, dyplomowany psychoterapeuta, socjoterapeuta

Więcej

Sylwester Wolek

psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Więcej

Karolina Ścigała

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka

Więcej

Renata Pawłowska

psycholog, psychoterapeutka systemowa

Więcej

Magdalena Bańkowska

pedagog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, psychoterapeutka uzależnień

Więcej

Monika Szczęśniak

psycholog, psychoterapeutka

Więcej

Elżbieta Ceremuga

pedagog, socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

Jakub Rubaj

stażysta psychoterapii

Więcej

 

Psychoterapia par

 

Agata Hensoldt-Jankowska

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Więcej

Renata Pawłowska

psycholog, psychoterapeutka systemowa

Więcej

 

Psychoterapia dzieci od 3 r. ż.

 

Magdalena Rajterowska

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, socjoterapeutka

Więcej

Łucja Skrzypczyńska

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

 

Psychoterapia dzieci od 12 r. ż.

 

Magdalena Rajterowska

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, socjoterapeutka

Więcej

Artur Stężała

pedagog, dyplomowany psychoterapeuta, socjoterapeuta

Więcej

Elżbieta Ceremuga

pedagog, socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

Łucja Skrzypczyńska

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

 

Psychoterapia młodzieży od 17 r.ż.

 

Magdalena Rajterowska

psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, socjoterapeutka

Więcej

Artur Stężała

pedagog, dyplomowany psychoterapeuta, socjoterapeuta

Więcej

Elżbieta Ceremuga

pedagog, socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

Łucja Skrzypczyńska

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Więcej

 

Współpracownicy Ośrodka

 

Aleksandra Karaszewska

psycholog, psychoterapeutka

Więcej

 

Biuro Ośrodka

 

Małgorzata Eichler- Fałowska

psycholog, biuro Ośrodka Przystań

Więcej

Natalia Szwed-Kisielewicz

biuro Ośrodka Przystań

Więcej

Warsztaty dla rodziców i opiekunów „Zrozumieć nastolatka”

Warsztaty dla rodziców i opiekunów „Zrozumieć nastolatka”, którzy chcą lepiej zrozumieć, czego doświadcza …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2022/2023 w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa odbywająca …

Dziecięca grupa rozwojowa

Celem dziecięcej grupy rozwojowej, poprzez ćwiczenia uważności, jest wzrost świadomości swoich emocji i swojego wpływu …