Kategoria: Depresja

Depresja u dzieci i młodzieży – jakie są objawy i jak ją wyleczyć? Ujęcie poznawczo – behawioralne

W ostatnich latach temat depresji u dzieci i młodzieży zyskuje coraz większą popularność. Jako społeczeństwo posiadamy coraz większą wiedzę i rozumienie depresji jako choroby, a nie przejawów lenistwa czy też niedojrzałości dziecka. Kiedy dziecko cierpi z powodu depresji, ciężko jest rodzicom znaleźć skuteczne sposoby na poprawę nastroju dziecka – wspólne spacery, czy spędzenie razem czasu nie wystarczają. Konieczne wówczas jest udanie się po pomoc do specjalistów – lekarza psychiatry, psychoterapeuty.

Jakie są objawy tzw. dużej depresji? Czym różni się depresja u dzieci i młodzieży od depresji u osób dorosłych?

Depresję rozpoznajemy zgodnie z kryteriami opisanymi w klasyfikacjach ICD (obowiązuje w Polsce) bądź DSM. Możemy zatem zauważyd, że mamy do czynienia z chorobą a nie „złym zachowaniem dziecka”. O depresji mówimy (za DSM V), jeśli w ciągu dwóch tygodni pojawiła się zmiana w dotychczasowym funkcjonowaniu dziecka i zaobserwowaliśmy u niego pięd lub więcej objawów, w tym jeden z nich to obniżony nastrój lub utrata zainteresowao. Przez większą częśd dnia u dziecka dominuje:

 • obniżony nastrój, bądź też poirytowanie, rozdrażnienie (w tym różni się ona od depresji u osób dorosłych);
 • prawie każdego dnia znacząco osłabiło się zainteresowanie dziecka aktywnościami, czerpaniem z nich przyjemności;
 • możemy zaobserwować również spadek wagi mimo braku diety, jak również spadek, czy też wzrost apetytu. U dzieci możemy obserwowad nie osiąganie wagi adekwatnej do wieku
  rozwojowego (zgodnie z siatką centylową).

 

Do innych objawów depresji należą:

 • wzmożona sennośd lub trudności ze snem,
 • pobudzenie psychoruchowe, bądź spowolnienie,
 • spadek energii,
 • poczucie bezwartościowości, nieadekwatne poczucie winy,
 • osłabiona koncentracja uwagi, trudności z podejmowaniem decyzji,
 • powracające myśli o śmierci.

Leczenie depresji u dzieci i młodzieży

 • Leczenie depresji u dzieci i młodzieży wymaga innych oddziaływań niż w przypadku osób dorosłych. Niezwykle ważne jest angażowanie rodziców w pomoc dziecku, jak również wsparcie dziecka zarówno w środowisku domowym, jak i szkolnym. W terapii depresji u dzieci i młodzieży bardzo ważne jest zrozumienie, co doprowadziło do depresji, jak również to, co ją podtrzymuje.
  Do głównych interwencji terapeutycznych należą:
 • ocena ryzyka samobójstwa, zapewnienie bezpieczeństwa;
 • psychoedukacja (w tym zidentyfikowanie czynników podtrzymujących depresję);
 • edukacja na temat emocji;
 • angażowanie całej rodziny (psychoedukacja, treningi umiejętności rodzicielskich, współpraca z lekarzem);
 • tzw. aktywizacja behawioralna (angażowanie w różne aktywności, które sprawiają przyjemność);
 • nauka rozwiązywania problemów, chwalenia siebie, umiejętności radzenia sobie z porażkami;
 • kształtowanie nowych, bardziej adaptacyjnych przekonań na swój temat.

W pracy z dziećmi i młodzieżą najważniejszym składnikiem terapii jest relacja terapeutyczna.

Przydatna literatura:

Bibliografia:

 • Ambroziak K., Kołakowski A., Siwek K. Depresja nastolatków. Jak ją zrozumieć i pokonać. GWP, Sopot 2018.
 • Kendall P. Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo – behawioralne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Loose Ch., Graaf P., Zarbock G. Terapia schematów dzieci i młodzieży. GWP, Sopot 2017.
 • Morrison J., Flegel K. Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. Rozpoznanie zgodne z DSM – 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Karolina Pietrzak – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-bahawioralna. W Ośrodku Psychoterapii Przystań prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży.

Nastoletnia depresja

Nie ma tak naprawdę jednego jasnego i konkretnego kryterium, na podstawie którego moglibyśmy diagnozować nastoletnią depresję. Łatwo ją przeoczyć, choć jest najczęściej występującą wśród młodych osób chorobą psychiczną. Często mylona ze złym zachowaniem, celowym nieposłuszeństwem, lenistwem czy przejawem niedojrzałości. Jak pokazują statystyki cierpi na nią od 3 do 5% nastolatków, a 20% do osiągnięcia pełnoletności doświadcza przynajmniej jednego jej epizodu.
W kwietniu bieżącego roku badania dotyczące nastoletniej depresji przeprowadzili również psychologowie oraz studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Badania dotyczyły m.in. tego, jak nastolatki znoszą czas ograniczeń podczas pandemii. Ich wyniki są mocno niepokojące. Aż 44% – czyli prawie co drugi badany nastolatek spełniał kryteria przynajmniej łagodnego epizodu depresji.

Read More

Grupa wsparcia online

Osoby, które odczuwają negatywne skutki związane z pandemią COVID-19 i przymusową izolacją społeczną, zapraszamy do udziału w grupie wsparcia online.
Grupa przeznaczona jest dla osób, które:
– mają obniżony nastrój,
– czują lęk i zagrożenie,
– przeżywają nasilony stres,
– poszukują sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami,
– czują się osamotnione,
– obawiają się o zdrowie i życie bliskich,
– doświadczają trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich,
– poszukują wsparcia w kwestiach wychowawczych.

 

Zapraszamy w środy w godz.18 – 19.30 od 29 kwietnia do 1 lipca 2020 r.

Koszt 60 zł / spotkanie. Płatność w dwóch ratach po 300 zł (do 6.05 i 10.06).

 

Dzięki grupie:
– nie pozostaniesz ze swoimi uczuciami, przeżyciami i obawami sam/a,
– będziesz mógł/a zrozumieć swoje emocje i odzyskać nad nimi kontrolę,
– dowiesz się, jak inni radzą sobie z trudnościami i wyzwaniami obecnej sytuacji,
– otrzymasz wsparcie emocjonalne,
– będziesz mógł/a poczuć się potrzebny/a i pomocny/a, wspierając innych,
– będziesz mógł/a określić obszary, na jakie masz wpływ i ustalić obszary, w których możesz działać,
– podzielisz się swoimi przeżyciami i usłyszysz o perspektywie innych osób.

 

Grupa przeznaczona jest dla osób dorosłych.
Grupa będzie miała charakter zamknięty od 2-go spotkania tj. od 6 maja, co oznacza, że po tym terminie do grupy nie dołączą nowe osoby.

 

Udział w grupie poprzedzony jest indywidualnymi bezpłatnymi konsultacjami online z jedną z prowadzących grupę.

Zapisy do grupy:

telefonicznie: 603 49 32 88, 696 08 67 45

mailowo: martyna@korz.ec, agata.hensoldt@osrodekprzystan.com

 

Grupę prowadzić będą:

Agata Hensoldt – Jankowska

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, absolwentka Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, pracuje w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi .

Martyna Korzec

psycholożka, psychoterapeutka, absolwentka Całościowego Kursu Psychoterapii we Wrocławskim Instytutu Psychoterapii, pracuje w nurcie integracyjnym z osobami dorosłymi.

Polecamy przeczytać:

Kolejna edycja GRUPY WSPARCIA – początek 17 października

Już 17.X.2017 rusza GRUPA WSPARCIA dla OSÓB z DEPRESJĄ i ZABURZENIAMI LĘKOWYMI! Do czerwca będziemy towarzyszyć i pomagać uczestnikom grupy w rozpoznawaniu i pokonywaniu przyczyn swoich trudności, w dawaniu i korzystaniu ze wsparcia innych, w dzieleniu się własnym doświadczeniem i korzystaniu z doświadczeń innych, a przede wszystkim w próbach świadomej zmiany swojego życia.

Grupa psychoterapeutyczna dla DDA

Zapraszamy na grupę psychoterapeutyczną dla osób z tzw. syndromem DDA, czyli dla osób pochodzących z rodzin o destrukcyjnych wzorcach relacji, w których dominował alkohol, doświadczających trudności i przeżywających kryzysy w swoim dorosłym życiu.

TRWAJĄ ZAPISY NA KONSULTACJE DO GRUPY

Zapraszam do tej grupy:

 • jeśli jesteś dzieckiem alkoholika- wychowałeś się w rodzinie, w której jedno z rodziców lub oboje nadużywali alkoholu i w związku z tym w swoim dzieciństwie doświadczyłeś samotności, cierpienia urazów i traum;
 • jeśli w swoim aktualnym życiu przeżywasz trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu relacji, nie potrafisz zaufać, boisz się zranienia, odrzucenia, wykorzystania, oddalasz się, bo trudno ci znosić zależność, bliskość;
 • jeśli masz trudności ze stawianiem granic- odmawianiem, wyrażaniem swoich potrzeb i pragnień, informowaniem o swoich planach, co skutkuje uleganiem w relacji;
 • jeśli w konsekwencji swojej uległości wybuchasz i następnie przeżywasz poczucie winy związane z twoim agresywnym zachowaniem;
 • jeśli trudno ci radzić sobie z przeżywaniem własnej złości, nie potrafisz konstruktywnie jej wyrazić, boisz się swojej agresji;
 • jeśli bez powodów medycznych odczuwasz bóle somatyczne (bóle głowy, bóle brzucha, itp.);
 • jeśli cierpisz z powodu swojej perfekcyjności i przymusu bycia najlepszym we wszystkim lub masz poczucie, że nic ci w życiu nie wychodzi;
 • jeśli w trudnych sytuacjach sięgasz po alkohol, narkotyki lub w sposób kompulsywny reagujesz na stres, np. objadając się.

Grupa będzie miała charakter zamknięty.

Przyjęcie do grupy odbywa się po dwóch indywidualnych konsultacjach diagnostycznych z terapeutą prowadzącym. Koszt konsultacji to 60 zł/konsultacja 50 minut.

Program obejmuje 96 godzin terapeutycznych. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18 – 21 (bądź 17 – 20) przez 8 miesięcy.
Koszt jednego spotkania to 80 zł.

Termin rozpoczęcia zostanie wyznaczony po zebraniu się grupy. Ilość uczestników w grupie 5 – 8 osób.

Praca terapeutyczna oparta będzie o metody poznawczo-behawioralne oraz możliwości, jakie płyną z nawiązania relacji między uczestnikiem i terapeutą oraz pomiędzy uczestnikami grupy. Celem uczestniczenia w grupie jest poprawa funkcjonowania na wszystkich poziomach doświadczania siebie-przeżywania, myślenia, samooceny- oraz w relacji z drugim człowiekiem.

Grupę prowadzi Magdalena Franieczek – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień

Kiedy warto się smucić

Pani Anna. Kobieta w średnim wieku, ładna, ale smutna, taka przygaszona. Włosy związane, w dużych brązowych oczach jakby coś zgasło. Przyszła do poradni skierowana przez internistę, który nie mógł znaleźć przyczyny ciągłego zmęczenia i kolejnych przeziębień. „Może skonsultuje się Pani z psychologiem” usłyszała, więc przyszła, ale bez przekonania. Zresztą ostatnimi czasy większość rzeczy robiła bez przekonania. Bo tak trzeba, bo się zobowiązała, bo tak podpowiada rozum. Zaczęła opowiadać o sobie.

Czytaj więcej

Głodna depresja

Stres a głód?

Hormonu stresu jest wytwarzany w momentach identyfikacji zagrożenia przez człowieka. W momencie spostrzeżenia niebezpieczeństwa organizm angażuje się w obrony, czyli przygotowuje się do walki lub ucieczki z miejsca zagrożenia. Towarzyszy temu lęk oraz napięcie całego ciała. Otrzymując sygnał do walki z niebezpieczeństwem sięgamy do naszych zasobów. Chcemy przetrwać. Nasze ciało przygotowuje się na atak z zewnątrz. Problem w tym, że w XXI wieku często niepotrzebnie reagujemy w ten sposób, a nasz stan wzbudzenia okazuje się nieadekwatny do poziomu zagrożenia. Innym rodzajem zagrożenia był kiedyś dziki zwierz w lesie, a innym dziś korek drogowy. Poziom pobudzenia często jednak podobny.

Czytaj więcej

W mocy złości czy moc złości?

Zapraszamy osoby, które chcą rozmawiać o emocjach w bezpiecznym środowisku, w klimacie akceptacji i troski o uczuciową …

Grupa psychoterapeutyczna

Relacje z innymi odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka już od dnia narodzin. Potrzeba kontaktu jest jedną …

Szukając SIEBIE

Młodzieżowa grupa rozwojowa Zadaniem grupy rozwojowej jest wspierania indywidualności każdego z jej członków jak również …