Superwizja indywidualna

W Ośrodku Psychoterapii Przystań prowadzimy:

indywidualną superwizję pracy z osobami dorosłymi, którą prowadzi Agata Hensoldt Jankowska – certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i European Association for Psychotherapy, superwizorka w trakcie procesu szkolenia. Szkolenie psychoterapeutyczne i superwizorskie ukończyła w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi superwizję psychoterapii osób dorosłych.

Pracuje z osobami dorosłymi, prowadząc psychoterapię indywidualną, par i grupową w nurcie psychodynamicznym.

Superwizja odbywa się z częstotliwością 1 bądź 2 razy w miesiącu. Spotkanie trwa 50 minut. Superwizje odbywają się stacjonarnie bądź w formie hybrydowej.

Współpraca rozpoczyna się trzema spotkaniami, które mają na celu określenie oczekiwań superwizanta/ superwizantki, zasad wzajemnej współpracy i oceny wzajemnego dopasowania w rozumieniu psychoterapii.

Koszt superwizji indywidualnej to 150 zł.

indywidualną superwizję pracy z dziećmi i młodzieżą, którą prowadzi dr n.med. Marek Kobus Marek Kobus – specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Certyfikowany Lider Grup Balinta, Superwizor Aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Zapraszam osoby prowadzące psychoterapię dzieci i młodzieży do skorzystania z superwizji indywidulanej online. Pracuję w podejściu psychodynamicznym z uwzględnieniem teorii systemowych.

Bliższe informacje o mnie na stronie: www.marekkobus.pl

Zapisy i zapytania można kierować mailowo: psychiatra.gdansk@gmail.com

Kontakt:

biuro Ośrodka Psychoterapii Przystań – osrodek@osrodekprzystan.com, 690 305 605, 690 605 701

Agata Hensoldt – Jankowska – agata.hensoldt@osrodekprzystan.com, 696 54 57 53

Marek Kobus – psychiatra.gdansk@gmail.com

GRUPA WSPARCIA „OPANUJ STRES”

Zapraszamy osoby dorosłe do udziału w grupie wsparcia! Udział w grupie dedykowany jest dla osób, które doświadczają …

DNI OTWARTE – X-LECIE OŚRODKA PSYCHOTERAPII PRZYSTAŃ

Przystań to miejsce, które od lat tworzymy z ideą niesienia rzetelnej pomocy psychologicznej naszym pacjentom. Nasze wspólne …

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …