Najczęściej zadawane pytania

MentalPress

Psycholog – psychiatra – psychoterapeuta – czym się różnią?

Psychiatra to lekarz, który może przepisywać lekarstwa, wystawiać zwolnienie, skierowania do szpitala. Psycholog zajmuje się diagnozą psychologiczną, wsparciem, poradnictwem.

Czy w Ośrodku można odbyć wizytę na nfz?

Nie, Ośrodek Psychoterapii Przystań nie ma podpisanej umowy z nfz, dlatego wizyty u specjalistów w naszym Ośrodku są odpłatne. Ośrodek uczestniczy jednak w różnorodnych wydarzeniach psychoedukacyjnych, w ramach których można np. umówić się na bezpłatną konsultację.

W ofercie naszej znajduje się również psychoterapia niskopłatna.

Jak wygląda pierwsze spotkanie z psychologiem?

Pierwsza wizyta u psychologa to konsultacja, podczas której specjalista przeprowadza wywiad, by jak najdokładniej zrozumieć problem, z którym zgłasza się pacjent i by móc zaproponować postępowanie adekwatne do zgłoszenia. Decyzja o podjęciu psychoterapii zazwyczaj poprzedzona jest kilkoma (średnio dwiema – trzema) spotkaniami konsultacyjnymi. Konsultacje mogą zakończyć się także skierowaniem do innego specjalisty (np. psychiatry, neurologa).

Podczas konsultacji psychoterapeuta poznaje osobę, która do niego przychodzi oraz stara się zrozumieć problem, z jaki ona się zgłasza. Poza przeprowadzeniem wywiadu dotyczącego aktualnej osobistej, rodzinnej i zawodowej sytuacji pacjenta, psychoterapeuta pyta o ewentualne wcześniejsze doświadczenia terapeutyczne, choroby, hospitalizacje itd. Padają też pytania o przeszłość, istotne wydarzenia z naszego życia, dzieciństwo. Przeżycia z okresu dzieciństwa to matryca, na której nakładają się późniejsze doświadczenia, dlatego tak ważne jest, by psychoterapeuta mógł wyobrazić sobie, co nas ukształtowało.

Ważnymi obszarami, o które mogą paść też pytania podczas konsultacji, są też relacje z ludźmi, sposób radzenia sobie ze stresem, napięciem, złością, to, jak wyrażamy emocje.

Podczas konsultacji jest też miejsce na wniesienie przez pacjenta tych kwestii, które wydają mu się ważne , czy zadanie pytań.

Konsultacje to czas, kiedy psychoterapeuta stara się jak najlepiej zrozumieć zgłoszenie pacjenta na tle jego wcześniejszych doświadczeń i całościowego sposobu funkcjonowania. Szerokie ujęcie problemu daje możliwość zaproponowania najbardziej odpowiedniej formy psychoterapii.

Podczas kiedy psychoterapeuta stara się zrozumieć problem osoby konsultowanej, ta ma możliwość sprawdzenia, jak czuje się w relacji z psychoterapeutą. Jest to ważne, ponieważ skuteczność psychoterapii opiera się w dużym stopniu na relacji psychoterapeutycznej. Dlatego też wybierając psychoterapeutę poza jego wykształceniem, kwalifikacjami, doświadczeniem, warto kierować się tym, jak się czujemy w relacji z nim. Ważne jest to, czy jest to osoba, do której czuję zaufanie, czy wyobrażam sobie (nawet jeżeli na ten monet jest to trudne) “otworzyć się” przed tą osobą czyli szczerze mówić o sobie, swoich przeżyciach, obawach, doświadczeniach, fantazjach, czy mam poczucie, że terapeuta znajdzie równowagę pomiędzy wspieraniem, a konfrontowaniem z tym, co trudne.

Zakończenie konsultacji psychoterapeutycznych

Konsultacja kończy się decyzją o podjęciu psychoterapii, kiedy obydwie strony:
– czują, że mogą razem współpracować i nie ma ku temu przeciwwskazań (np. nie znają się z innych sytuacji, nie łączy ich znajomość innych osób);
– są zgodne co do celu psychoterapii;
– nie ma przeciwwskazań do podjęcia psychoterapii (np. uzależnienie);
– proponowane zasady psychoterapii są do przyjęcia przez osobę zgłaszającą się.

Efekt konsultacji psychoterapeutycznych

Efektem konsultacji, jeżeli zapada obopólna decyzja o podjęciu psychoterapii, jest ustalenie kontraktu psychoterapeutycznego, który zawiera:
– cel psychoterapii,
– formę psychoterapii,
– jeżeli to jest psychoterapia ograniczona w czasie, to ilość sesji,
– częstotliwość spotkań,
– sposób płatności i zasady odwoływania psychoterapii,
– dodatkowe ustalenia, jeżeli takie są.

W trakcie konsultacji ustalana jest też częstotliwość sesji. W naszym Ośrodku zazwyczaj proponujemy pracę z częstotliwością raz w tygodniu. Ustalony dzień tygodnia i godzina psychoterapii to stały termin sesji.

Jacy specjaliści przyjmują w Ośrodku Psychoterapii Przystań?

W naszym Ośrodku przyjmują psychoterapeuci pracujący z osobami dorosłymi, parami, rodzinami oraz dziećmi i młodzieżą, socjoterapeutka, seksuolożka, specjalista terapii uzależnień, psychologowie diagności. Psychoterapeuci pracują w nurtach: psychodynamicznym, systemowym, poznawczo-behawioralnym, Gestalt.

Wszyscy specjaliści ukończyli bądź są w trakcie (co najmniej po 2-gim roku) szkoleń psychoterapeutycznych posiadających akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (European Association for Gestalt Therapy), a także pracują pod superwizją certyfikowanych superwizorów wspomnianych towarzystwa.

Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych

Doświadczenie przynależności do grup społecznych jest kluczowym elementem kształtowania się osobowości, a ludzie, …

WARSZTAT Równowaga wewnętrzna w nierównym świecie

Przewlekły stres, ciągłe napięcie, bez dbania o swoje potrzeby prowadzą do wyczerpania Twoich zasobów, niszczą Ciebie …

WARSZTAT Zbuduj swoją odporność psychiczną

Odporność psychiczna to umiejętność pokonywania wyzwań, wykorzystania możliwości jakie oferuje nam dana sytuacja …