Terapia dla Rodzin i Par

Psycholog dla par

Co to jest terapia rodzinna?

Rodzina jest zjawiskiem wielowymiarowym. Przechodzi różne fazy na podobieństwo etapów życia jednostki. Charakteryzuje ją struktura, system ról oraz system władzy i kontroli. Rodzina ma swoje sposoby porozumiewania się, swoją komunikację i „mikrokulturę”, a więc mity rodzinne, przekazy międzypokoleniowe czy inne wzorce, które mogą determinować życie rodzinne w sposób niewidoczny.

 

Psycholog rodzinny – psychoterapia

Rodzina dysponuje także różnymi strategiami do osiągania swoich celów, bywają one skomplikowane i często ukryte. Psychoterapia behawioralna rodzinna w ujęciu systemowym odchodzi od myślenia przyczynowo – skutkowego, co prowadzi do szukania „winnego”, na rzecz pętli sprzężeń zwrotnych – przyczynowości kolistej. Zachowanie każdej z osób w rodzinie oddziałuje na partnera interakcji i jest modyfikowane przez jego reakcje.

Terapeuta rodzinny, jako metody zbierania informacji o relacjach w rodzinie i metody terapeutycznej, używa tzw. pytań cyrkularnych. Polega to na zadawaniu pytań każdemu z członków rodziny i respektowaniu jego narracji. W tym podejściu objaw (problem), z jakim zgłasza się rodzina, psycholog rodzinny traktuje często jako próbę utrzymania równowagi systemu rodzinnego, czasem delegowania jednego z członków do „zakomunikowania” cierpienia rodziny.

Z jakimi problemami może zgłaszać się rodzina?

– kryzys lub trudności, z którymi rodzina nie jest w stanie poradzić sobie sama,

– małe dziecko: problemy wychowawcze, psychosomatyczne, dziecko z zachowaniami buntowniczymi , autoagresywnymi itp.,

– dziecko w okresie dorastania: problemy z odżywianiem, bunt nastolatka, wycofanie, uzależnienia,

– kłótnie, nieporozumienia pary,

– kryzys małżeński,

– bezradność, przewlekły smutek,

– problemy z komunikacją,

– rywalizacja w rodzeństwie,

– konflikt między nastolatkiem a rodzicami,

– przemoc, uzależnienia,

– stres związany z czynnikami zewnętrznymi np . pracą, zmianą etapu życia rodziny np. pojawienie się nowego członka lub wychodzenie z domu nastolatka,

– szczególna sytuacja jednego z członków rodziny np. choroba psychiczna lub somatyczna jednego z członków itp.,

– problemy rodzin „ rekonstruowanych” – łączonych.

Ogólne zasady i wskazania:

– terapia prowadzona jest przez dwóch terapeutów i poddawana regularnej superwizji,

– do terapii zapraszana jest cała rodzina, także z najmłodszymi dziećmi oraz z zamieszkującymi pod jednym dachem bliskimi np. babcią, ciocią itp.,

– w zależności od problemów lub celów czasem na sesje zapraszani są tylko rodzice lub tylko dzieci,

– jeśli u jednego z członków pojawi się specyficzny problem, który wymaga innego podejścia (np. problemy depresyjne wymagające leczenia farmakologicznego), wskazane będą ośrodki lub osoby, do których należy się zgłosić po pomoc, w zależności od specyfiki problemu terapia rodzinna będzie prowadzona lub nie,

– sesje odbywają się zawsze w tym samym miejscu i o tej samej porze,

– jedno spotkanie trwa 80 minut,

– częstotliwość spotkań zależy od potrzeb i etapu pracy rodziny, na początku co dwa tygodnie, potem co miesiąc i rzadziej,

– terapia jest całkowicie dobrowolna, nie wyklucza to osób, które nie są przekonane, mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii,

– pozytywne zmiany w rodzinie możliwe są wtedy, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą,

– nie pomagamy osobom, które tej pomocy nie chcą, nawet jeśli jest to terapia zlecona przez sąd, nie podejmujemy się jej, jeśli nie ma zgody wszystkich zainteresowanych,

– spotkania terapeutyczne w ośrodku są nagrywane, stanowi to rodzaj dokumentacji pomocnej dla terapeutów, którzy mogą wrócić do trudnych momentów sesji i dla potrzeb superwizji,

– nagrania i wszelkie informacje udzielone podczas terapii mają charakter ściśle poufny, terapeutę obowiązuje zasada tajemnicy zawodowej (także w sądzie), dokumentacja jest przechowywana tylko na czas trwania terapii.

Jak wygląda terapia?

Pierwsze spotkanie (czasem kilka pierwszych spotkań) nazywamy konsultacjami. Ich celem jest zapoznanie się rodziną i z problemami, które skłaniają ją do szukania pomocy. W trakcie konsultacji formułowane są cele i badana jest zasadność terapii. Podobnie dzieje się w przypadku terapii małżeńskiej, podczas której na pierwszym spotkaniu psycholog dla par poznaje dane małżeństwo oraz ich problemy.

Z punktu widzenia terapeutów ważne jest poznanie opinii wszystkich uczestniczących w spotkaniu, nawet jeśli są ze sobą sprzeczne. Pomaga to ustalić realistyczne cele terapii.

Po ustaleniu kontraktu przystępuje się do terapii.

Stosuje się różne techniki pracy, np. takie jak: analiza problemu w świetle tradycji rodzinnych, formułowanie zadań dla członków rodziny, próbowanie nowych sposobów porozumiewania się. Wybór techniki czy podejścia będzie zależał od konkretnych potrzeb rodziny.

 

Lęk nie zawsze taki straszny jak go malują

Lęk to jedna z wielu emocji, która sama w sobie nie jest ani zła, ale dobra. Lęk, tak jak i pozostałe emocje jest drogowskazem, …

Grupa dla mam dzieci do 10-tego miesiąca życia

Niedawno urodziłaś dziecko. Pierwsze, drugie, a może kolejne? Czujesz, że po porodzie Twoje życie się zmieniło. Czasem …

Ośrodek Psychoterapii poszukuje do współpracy

W związku z dynamicznym rozwojem naszego Ośrodka podejmiemy współpracę z: – psychoterapeutą par, – psychoterapeutą …