Terapia dla Rodzin i Par

Co to jest terapia rodzinna?

Rodzina jest zjawiskiem wielowymiarowym. Przechodzi różne fazy na podobieństwo etapów życia jednostki. Charakteryzuje ją struktura , system ról oraz system władzy i kontroli. Rodzina ma swoje sposoby porozumiewania się, swoją komunikację i „mikrokulturę” a więc mity rodzinne, przekazy międzypokoleniowe, czy inne wzorce które mogą determinować życie rodzinne w sposób niewidoczny.

 

Rodzina dysponuje także różnymi strategiami do osiągania swoich celów , bywają one skomplikowane i często ukryte. Terapia rodzinna w ujęciu systemowym odchodzi od myślenia przyczynowo – skutkowego, co prowadzi do szukania „winnego” na rzecz pętli sprzężeń zwrotnych – przyczynowości kolistej. Zachowanie każdej z osób w rodzinie oddziałuje na partnera interakcji i jest modyfikowane przez jego reakcje.

Terapeuta rodzinny, jako metody zbierania informacji o relacjach w rodzinie i metody terapeutycznej używa tzw. pytań cyrkularnych. Polega to na zadawaniu pytań każdemu z członków rodziny i respektowaniu jego narracji . W tym podejściu objaw (problem) z jakim zgłasza się rodzina traktuje się często jako próbę utrzymania równowagi systemu rodzinnego, czasem delegowania jednego z członków do „zakomunikowania” cierpienia rodziny.

Z jakimi problemami może zgłaszać się rodzina?

– kryzys, lub trudności z którymi rodzina nie jest w stanie poradzić sobie sama

– małe dziecko: problemy wychowawcze, psychosomatyczne , dziecko z zachowaniami buntowniczymi , autoagresywnymi itp.

– dziecko w okresie dorastania : problemy z odżywianiem, bunt nastolatka, wycofanie, uzależnienia

– kłótnie, nieporozumienia pary

– kryzys małżeński

– bezradność, przewlekły smutek

– problemy z komunikacją

– rywalizacja w rodzeństwie

– konflikt między dorosłym nastolatkiem a rodzicami

– przemoc , uzależnienia

– stres związany z czynnikami zewnętrznymi np . pracą, zmianą etapu życia rodziny np. pojawienie się nowego członka , lub wychodzenie z domu nastolatka

– szczególna sytuacja jednego z członków rodziny np. choroba psychiczna lub somatyczna jednego z członków itp.

– problemy rodzin „ rekonstruowanych” – łączonych

Ogólne zasady i wskazania:

– terapia prowadzona jest przez dwóch terapeutów i poddawana regularnej superwizji

– do terapii zapraszana jest cała rodzina , także z najmłodszymi dziećmi oraz z zamieszkującymi pod jednym dachem bliskimi np. babcią, ciocią itp.

– w zależności od problemów lub celów czasem na sesje zapraszani są tylko rodzice lub tylko dzieci

– jeśli u jednego z członków pojawi się specyficzny problem który wymaga innego podejścia (np. problemy depresyjne wymagające leczenia farmakologicznego) wskazane będą ośrodki lub osoby do których należy się zgłosić po pomoc, w zależności od specyfiki problemu terapia rodzinna będzie prowadzona lub nie

– sesje odbywają się zawsze w tym samym miejscu i o tej samej porze

– jedno spotkanie trwa 80 minut

– częstotliwość spotkań zależy od potrzeb i etapu pracy rodziny , na początku co dwa tygodnie, potem co miesiąc i rzadziej

– terapia jest całkowicie dobrowolna, nie wyklucza to osób które nie są przekonane, mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii

– pozytywne zmiany w rodzinie możliwe są wtedy , gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą

– nie pomagamy osobom, które tej pomocy nie chcą, nawet jeśli jest to terapia zlecona przez sąd, nie podejmujemy się jej jeśli nie ma zgody wszystkich zainteresowanych

– spotkania terapeutyczne w ośrodku są nagrywane, stanowi to rodzaj dokumentacji pomocnej dla terapeutów którzy mogą wrócić do trudnych momentów sesji i dla potrzeb superwizji

– nagrania i wszelkie informacje udzielone podczas terapii mają charakter ściśle poufny, terapeutę obowiązuje zasada tajemnicy zawodowej ( także w sądzie) ,dokumentacja jest przechowywana tylko na czas trwania terapii

Jak wygląda terapia?

Pierwsze spotkanie ( czasem kilka pierwszych spotkań) nazywamy konsultacjami. Ich celem jest zapoznanie się rodziną i z problemami które skłaniają ją do szukania pomocy. W trakcie konsultacji formułowane są cele i badana jest zasadność terapii.

Z punktu widzenia terapeutów ważne jest poznanie opinii wszystkich uczestniczących w spotkaniu nawet jeśli są ze sobą sprzeczne. Pomaga to ustalić realistyczne cele terapii.

Po ustaleniu kontraktu przystępuje się do terapii.

Stosuje się różne techniki pracy , np. takie jak : analiza problemu w świetle tradycji rodzinnych, formułowanie zadań dla członków rodziny, próbowanie nowych sposobów porozumiewania się. Wybór techniki czy podejścia będzie zależał od konkretnych potrzeb rodziny.

 

15 stycznia 2018 r. Blue Monday

Z okazji Blue Monday zapraszamy na konsultacje w promocyjnej cenie. 15 stycznia 2018 – trzeci poniedziałek miesiąca …

Spokojnych Świąt życzy Zespół Ośrodka Przystań

Zespół Ośrodka Psychoterapii Przystań życzy wszystkim spokojnych świąt, spędzonych z dala od zgiełku i codziennego …

Zmiana terminu rozpoczęcia GRUPY WSPARCIA

Z powodów ogranizacyjnych  grupa wsparcia dla OSÓB z depresją i zaburzeniami lękowymi rozpocznie się w grudniu. Ciągle …