#8 Czy głębokie rany mają szanse się zagoić? Analiza psychologiczna bohaterów serialu „Ostre przedmioty”

Co się dzieje, gdy podstawowa potrzeba relacyjna nie zostanie zaspokojona? Czym jest trauma transgeneracyjna? Co wspólnego ma samookaleczanie z uzależnieniem? Jaką rolę w systemie pełni kozioł ofiarny? O serialu „Ostre przedmioty” rozmawiają: Agata Hensoldt-Jankowska, Magdalena Rajterowska, Renata Pawłowska i Natalia Szwed-Kisielewicz. Zapraszamy do odsłuchania!

Comments for this post are closed.

Warsztaty dla rodziców i opiekunów „Zrozumieć nastolatka”

Warsztaty dla rodziców i opiekunów „Zrozumieć nastolatka”, którzy chcą lepiej zrozumieć, czego doświadcza …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2022/2023 w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa odbywająca …

Dziecięca grupa rozwojowa

Celem dziecięcej grupy rozwojowej, poprzez ćwiczenia uważności, jest wzrost świadomości swoich emocji i swojego wpływu …