Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych

Doświadczenie przynależności do grup społecznych jest kluczowym elementem kształtowania się osobowości, a ludzie, którzy nas otaczają są dla nas ważnym punktem odniesienia. Jeśli wzrastamy w wystarczająco dobrym środowisku społecznym i emocjonalnym, rozwiniemy się jako harmonijna całość.

Nasza kreatywność, zaufanie do siebie i poczucie własnej wartości będą stabilne i wspierające nas w wypełnianiu ról zawodowych i/ lub rodzinnych z satysfakcją i zaangażowaniem. Bywa jednak, że zdrowy rozwój ulega zakłóceniu, kiedy nasze potrzeby są kwestionowane a otoczenie sprawia, że czujemy się niezrozumiani i nieakceptowani, pozbawieni jakichś istotnych wartości. W konsekwencji możemy doświadczać sytuacji, w których:

  • przeżywamy trudności w akceptowaniu samych siebie, spełniamy oczekiwania innych, pomijając nasze potrzeby,
  • mamy kłopoty z rozumieniem, akceptowaniem i wyrażaniem naszych emocji,
  • doświadczamy niepowodzeń w nawiązywaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonujących relacji: albo wycofujemy się z kontaktu albo zbyt mocno angażujemy,
  • obawiamy się samodzielności w decydowaniu o sobie, pozwalamy decydować innym,
  • zmagamy się z poczuciem pustki i braku celowości naszego życia, obniżonym nastrojem, czy lękami,
  • doświadczamy kryzysów psychicznych, które są źródłem cierpienia i dezorganizują nasze życie.

Grupa terapeutyczna to swoisty mikrokosmos społeczny. Poprzez doświadczanie wzajemnego sposobu odnoszenia się do siebie, uczestnicy mają okazję zyskać wgląd w swoje sposoby odnoszenia się do ludzi spoza grupy. Dzięki otrzymywaniu informacji zwrotnych, społeczność terapeutyczna staje się miejscem zdobywania nowych, korektywnych doświadczeń, czy wypróbowywania nowych zachowań. Grupa psychoterapeutyczna różni się od grupy zadaniowej czy towarzyskiej – w grupie takiej nie tylko dopuszcza się możliwość, ale zaleca ujawnianie uczuć, eksplorowanie indywidualnych głębokich doświadczeń, w tym także tych społecznie uznawanych za trudne i wstydliwe, akceptowanie indywidualności, odmienności wartości i celów swoich członków.

Celem grupy jest stworzenie środowiska sprzyjającego możliwościom urzeczywistniania się osobistego potencjału jej członków w celu zwiększenia ich samoświadomości, uzyskania wglądu w osobiste wybory jakich dokonują, wzmocnienie pewności siebie, stabilności emocjonalnej i poczucia bezpieczeństwa.

Grupa przeznaczona jest dla osób dorosłych.

Czas trwania grupy: styczeń 2022 – czerwiec 2023.

Konsultacje do grupy: od października 2022 r.

Grupa ma charakter zamknięty od kwietnia 2022 r.. Oznacza to, że można zapisać się do niej, do czasu zamknięcia listy uczestników. Po tym terminie dołączenie do grupy nie będzie możliwe.

Grupa rozpocznie się 13 stycznia 2022 r. lub po zebraniu się 6 uczestników.

KIEDY: czwartki 19.15 – 21.00

GDZIE:Ośrodek Psychoterapii Przystań
Nowowiejska 114/1, Wrocław

KOSZT: 400 zł / miesiąc

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacjami indywidualnymi u prowadzących grupę.
Koszt konsultacji to 100 zł/ spotkanie.

ZAPISY do grupy:

telefonicznie: 690 305 605

mailowo: monika.margol@osrodekprzystan.com, agata.hensoldt@osrodekprzystan.com

Grupę prowadzić będą:

Agata Hensoldt – Jankowska

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka PTP, absolwentka Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. W Ośrodku Psychoterapii Przystań prowadzi psychoterapię indywidualną, par i grupową osób dorosłych.

więcej o prowadzącej

Monika Margol

psycholożka, psychoterapeutka w trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwo Psychiatrycznego oraz szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychologii Klinicznej. W Ośrodku Psychoterapii Przystań prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, Młodych Dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię grupową.

więcej o prowadzącej

Comments for this post are closed.

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2022/2023 w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa odbywająca …

Dziecięca grupa rozwojowa

Celem dziecięcej grupy rozwojowej, poprzez ćwiczenia uważności, jest wzrost świadomości swoich emocji i swojego wpływu …