Konsultacje rodzicielskie

Konsultacje rodzicielskie u psychologa dziecięcego to usługa skierowana dla rodziców, którzy szukają pomocy w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami, które ich dziecko przeżywa. Psycholog dziecięcy jest specjalistą w dziedzinie rozwoju dzieci, psychologii dziecięcej oraz metodach wspierania rodziców w rozwoju ich dzieci.

Konsultacje te mogą dotyczyć wielu różnych kwestii, takich jak:

  1. Zachowanie dziecka: problemy z zachowaniem, trudności w szkole, agresja, problemy w relacjach z rówieśnikami itp.
  2. Problemy emocjonalne: lęk, depresja, niepokój, problemy z adaptacją itp.
  3. Problemy rozwojowe: opóźnienia w rozwoju, trudności w nauce, problemy z uwagą itp.
  4. Problemy rodzinne: konflikty rodzinne, problemy wychowawcze, trudności w relacjach rodzinnych itp.

CZEMU SŁUŻĄ KONSULTACJE RODZICIELSKIE?

  1. Wsparcie rodziców: rodzice często borykają się z trudnościami wychowawczymi, które mogą prowadzić do stresu, frustracji i poczucia bezradności. Konsultacje rodzicielskie oferują im wsparcie i pomoc w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami.
  2. Edukacja: spotkania mogą pomóc rodzicom w zrozumieniu norm rozwojowych dzieci oraz w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi, które mogą się pojawić na różnych etapach rozwoju dziecka.
  3. Wczesne wykrywanie problemów: wizyty mogą ułatwić wykrycie ewentualnych trudności rozwojowych, emocjonalnych i behawioralnych u dzieci. Wczesna interwencja może przynieść korzyści w postaci szybszego i skuteczniejszego radzenia sobie z tymi problemami.
  4. Budowanie lepszych relacji: konsultacje rodzicielskie mogą pomóc w budowaniu silniejszych i bardziej otwartych relacji między rodzicami a dziećmi.
  5. Wsparcie w problemach szkolnych: konsultacje rodzicielskie mogą pomóc rodzicom w radzeniu sobie z problemami szkolnymi dziecka, takimi jak trudności z nauką, problemy z relacjami w szkole, czy też trudności z uwagą i koncentracją.

Podczas konsultacji, psycholog dziecięcy wspiera rodziców w zrozumieniu przyczyn trudności, w zidentyfikowaniu skutecznych strategii radzenia sobie oraz w zbudowaniu lepszych relacji z dzieckiem. Psycholog może również pomóc rodzicom w zrozumieniu norm rozwojowych i potrzeb dziecka, co może być szczególnie pomocne w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Warto również podkreślić, że konsultacje rodzicielskie mogą być również skierowane na pomoc rodzicom w radzeniu sobie z własnymi problemami emocjonalnymi i w relacjach rodzinnych, które mogą wpływać na zachowanie i rozwój dziecka.

Zapisy konsultację rodzicielską

telefonicznie: 690 305 605, 690 605 701

mailowo: osrodek@osrodekprzystan.com

Psycholożka dziecięca udzielająca konsultacji rodzicielskich w ośrodku Przystań:

Comments for this post are closed.

GRUPA WSPARCIA „UKOJENIE”

Zapraszamy kobiety po doświadczeniu straty dziecka do udziału w grupie wsparcia! Grupa dedykowana jest dla kobiet, które …

GRUPA WSPARCIA „OPANUJ STRES”

Zapraszamy osoby dorosłe do udziału w grupie wsparcia! Udział w grupie dedykowany jest dla osób, które doświadczają …

DNI OTWARTE – X-LECIE OŚRODKA PSYCHOTERAPII PRZYSTAŃ

Przystań to miejsce, które od lat tworzymy z ideą niesienia rzetelnej pomocy psychologicznej naszym pacjentom. Nasze wspólne …