Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne jest formą pomocy doraźnej, krótkoterminowej, oferowaną osobom doświadczającym problemów życiowych, trudnych, stresujących sytuacji, konfliktów psychologicznych, kryzysów rozwojowych, czy nieuniknionych zmian. Może być pomocna np. w sytuacji narodzin dziecka, choroby w rodzinie, śmierci bliskiej osoby, rozstania z partnerem, utraty pracy, problemów finansowych, a także w sytuacji spadku zadowolenia i satysfakcji czerpanej z codziennego życia.

Wsparcie ma na celu pomóc pacjentowi rozpoznać i wyregulować emocje, uporządkować myśli, radzić sobie z napięciem, odzyskać równowagę, by wrócić do stanu sprzed sytuacji trudnej i dostosować się do nowej rzeczywistości. Elementem wsparcia psychologicznego jest też psychoedukacja. Taka forma oddziaływania może też pomóc pacjentowi odzyskać poczucie wpływu na swoje życie, odbudować, w oparciu o własne zasoby, równowagę emocjonalną i psychiczną, a także otworzyć się na wsparcie bliskich lub instytucji pomocowych.

W Ośrodku Psychoterapii Przystań wsparcie psychologiczne prowadzi:

Dorota Januszewska

psycholog, interwentka kryzysowa

Więcej

Warsztaty „Będę/jestem mamą – i co dalej?”

Warsztat skierowany jest do kobiet doświadczających sytuacji kryzysowej związanej z ciążą i porodem, czyli dla kobiet …

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2023/2024 po raz kolejny w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa …