Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne jest formą pomocy doraźnej, krótkoterminowej, oferowaną osobom doświadczającym problemów życiowych, trudnych, stresujących sytuacji, konfliktów psychologicznych, kryzysów rozwojowych, czy nieuniknionych zmian. Może być pomocna np. w sytuacji narodzin dziecka, choroby w rodzinie, śmierci bliskiej osoby, rozstania z partnerem, utraty pracy, problemów finansowych, a także w sytuacji spadku zadowolenia i satysfakcji czerpanej z codziennego życia.

Wsparcie ma na celu pomóc pacjentowi rozpoznać i wyregulować emocje, uporządkować myśli, radzić sobie z napięciem, odzyskać równowagę, by wrócić do stanu sprzed sytuacji trudnej i dostosować się do nowej rzeczywistości. Elementem wsparcia psychologicznego jest też psychoedukacja. Taka forma oddziaływania może też pomóc pacjentowi odzyskać poczucie wpływu na swoje życie, odbudować, w oparciu o własne zasoby, równowagę emocjonalną i psychiczną, a także otworzyć się na wsparcie bliskich lub instytucji pomocowych.

W Ośrodku Psychoterapii Przystań wsparcie psychologiczne prowadzi:

Jakub Rubaj – stażysta

Warsztaty dla rodziców i opiekunów „Zrozumieć nastolatka”

Warsztaty dla rodziców i opiekunów „Zrozumieć nastolatka”, którzy chcą lepiej zrozumieć, czego doświadcza …

Superwizja w Przystani

W roku akademickim 2022/2023 w naszym Ośrodku prowadzone będą: superwizja indywidualna, superwizja grupowa odbywająca …

Dziecięca grupa rozwojowa

Celem dziecięcej grupy rozwojowej, poprzez ćwiczenia uważności, jest wzrost świadomości swoich emocji i swojego wpływu …