Grupa psychoterapeutyczna dla osób z tzw. syndromem DDA

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to forma leczenia psychologicznego osób wychowywanych w domu, w którym rodzic lub rodzice byli uzależnieni od alkoholu. Destrukcja, jaką wnoszą do życia rodzinnego osoby uzależnione, powoduje konieczność dostosowania się do tej sytuacji przez pozostałych członków rodziny. Alkohol, przejmując kontrolę nad rodzicem, sprawia, że wypada on ze swojej roli.

Życie dziecka w rodzinie obciążonej uzależnieniem to pasmo strat i rozczarowań. Jak taka sytuacja wpływa na dziecko, które z zasady jest bezbronne, podatne na zranienia i ma prawo do bezradności? Sposoby przeżywania tych sytuacji oraz radzenia sobie z nimi utrwalają się w formie ról, w które wpisują się poszczególni domownicy: biorą oni sprawy w swoje ręce i stają się rodzinnymi bohaterami lub wycofują się i stają się „niewidzialni”, próbują rozładować napięcia w rodzinie i stają się „rodzinnym błaznem”. Tych ról jest znacznie więcej, a jednym z celów grupy terapeutycznej zajmującej się DDA jest ich identyfikacja. Te sposoby radzenia sobie z czasem wchodzą w krew i stają się cechami DDA. Niektóre z nich, takie jak zaradność, umiejętność rozwiązywania problemów, niezależność pozwalają dobrze radzić sobie w niektórych obszarach życia. Jednak większość z tych cech jest raczej mało adaptacyjna i powoduje problemy w relacjach z innymi, takie jak:

  • nieumiejętność nawiązywania bliskich związków uczuciowych,
  • obawa przed porzuceniem,
  • lęk przed tym, że nasza „nieatrakcyjność” zostanie zdemaskowana,
  • brak odporności na zranienie,
  • unikanie konfliktów,
  • nadmierna odpowiedzialność i chęć sprostania oczekiwaniom innych za wszelką cenę,
  • poczucie odmienności,
  • trudności w odróżnianiu tego co normalne od tego co nienormalne,
  • lęk przed utratą kontroli.

Dla kogo terapia DDA?

Nie każdy, kto wychował się w rodzinie, w której przynajmniej jeden z rodziców nadużywał alkoholu, powinien poddać się terapii, bowiem nie każdy zmaga się w życiu z kłopotami spowodowanymi wychowaniem w dysfunkcyjnej rodzinie. Zazwyczaj wskazaniem do terapii DDA są cechy opisane powyżej. Dodatkowo mogą im towarzyszyć takie objawy jak: napięcie, lęk powodujący wycofanie się i unikanie podejmowania wyzwań, odczuwanie pustki i smutku, obniżona samoocena, nadmierny wstyd. Cechy te i symptomy zazwyczaj znacznie utrudniają życie w różnych jego obszarach – w rodzinie, pracy zawodowej, w obszarze pasji, przyjemności i odpoczynku.

Grupa terapeutyczna dla DDA

Jednym z etapów terapii grupowej dla DDA jest rozpoznawanie cech i ról, które dominują w obecnych relacjach danego pacjenta, oraz zwiększenie rozumienia ich funkcji. Zmiany następują najczęściej w dłuższym okresie i są wynikiem doświadczenia grupowego oraz zwiększenia świadomości własnych emocji, zachowań, doznań a także sposobów wchodzenia w i budowania relacji z innymi ludźmi. Proponowana przez nas terapia daje pacjentom nadzieję na poprawę jakości relacji z innymi. Z doświadczenia wiemy, że grupa wspiera się wzajemnie, a prowadzący terapeuci przeżywani są przez grupę jako wspierający.

Grupa przeznaczona jest dla osób dorosłych. Grupa ma charakter rotacyjny. Oznacza to, że można dołączyć do niej co 2 miesiące. Maksymalna ilość uczestników to 8 osób.

Najważniejsze informacje

Rozpoczęcie grupy: styczeń 2023

Konsultacje do grupy: od września 2022 r.

Czas trwania grupy: 1 rok

Kiedy: Poniedziałki, 18:15-19:45

Gdzie: Ośrodek Psychoterapii Przystań
Nowowiejska 114/1, Wrocław

Koszt: 400 zł / miesiąc

Udział w grupie poprzedzony jest trzema konsultacjami indywidualnymi u prowadzących grupę.
Koszt konsultacji to 130 zł/ spotkanie.

Zapisy do grupy DDA

telefonicznie: 690 305 605, 690 605 701

mailowo: osrodek@osrodekprzystan.com

Prowadzące grupę DDA

Magdalena Bańkowska – pedagog, psychoterapeutka uzależnień, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Monika Szczęśniak – psycholożka, psychoterapeutka osób dorosłych i grupowa

Comments for this post are closed.

GRUPA WSPARCIA „OPANUJ STRES”

Zapraszamy osoby dorosłe do udziału w grupie wsparcia! Udział w grupie dedykowany jest dla osób, które doświadczają …

DNI OTWARTE – X-LECIE OŚRODKA PSYCHOTERAPII PRZYSTAŃ

Przystań to miejsce, które od lat tworzymy z ideą niesienia rzetelnej pomocy psychologicznej naszym pacjentom. Nasze wspólne …

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …