Dorota Januszewska

psycholożka, interwentka kryzysowa

psychologiczne wsparcie okołoporodowe par i indywidualne, interwencja kryzysowa


Kontakt:
dorota.januszewska@osrodekprzystan.com
Rejestracja telefoniczna:
690 305 605
Rejestracja online:
MOŻLIWOŚĆ SPOTKAŃ ONLINE w sytuacji ciąży zagrożonej lub połogu.
Obszar wsparcia:
– kryzys emocjonalny
– doświadczanie przemocy emocjonalnej, psychicznej, fizycznej, ekonomicznej i seksualnej
– rozstanie/ rozwód
– zmiana/ utrata pracy
– żałoba
– obniżenie nastroju po porodzie
– doświadczanie trudności we wczesnym rodzicielstwie
– doświadczanie trudności w ciąży
– wsparcie par w okresie okołoporodowym
– wsparcie w połogu
– trudności w podjęciu decyzji o dziecka
– poronienie
– wsparcie przed i/lub po terminacji ciąży
Jestem psycholożką oraz interwentką kryzysową. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, interwencję kryzysową na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz półroczne szkolenie „Czułe wsparcie w kryzysach okołoporodowych”. Pracuję z osobami oraz parami w okresie okołoporodowym, wspieram w przypadku doświadczenia straty, pomagam z trudnościami w okresie ciąży (o prawidłowym i nieprawidłowym przebiegu) oraz towarzyszę w połogu i wczesnym macierzyństwie/tacierzyństwie.
Ponadto wspieram osoby doświadczające przemocy, a także prowadzę interwencję kryzysową dla osób po stracie bliskiej osoby, rozstaniu, utracie pracy czy innej sytuacji kryzysowej. Obecnie konsultuję i wspieram pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (m.in. na oddziałach ginekologicznych) oraz klientów doświadczających przemocy w Fundacji Non Licet. Ponadto prowadzę wykłady w Szkole Rodzenia na temat psychologicznych aspektów ciąży, porodu, połogu oraz wczesnego rodzicielstwa.
Swoje doświadczenie zdobywałam również w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, a także podczas praktyk i wolontariatów na oddziale dziennym leczenia uzależnień, oddziałach szpitala onkologicznego oraz klubie integracji społecznej.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

GRUPA WSPARCIA „UKOJENIE”

Zapraszamy kobiety po doświadczeniu straty dziecka do udziału w grupie wsparcia! Grupa dedykowana jest dla kobiet, które …

GRUPA WSPARCIA „OPANUJ STRES”

Zapraszamy osoby dorosłe do udziału w grupie wsparcia! Udział w grupie dedykowany jest dla osób, które doświadczają …

DNI OTWARTE – X-LECIE OŚRODKA PSYCHOTERAPII PRZYSTAŃ

Przystań to miejsce, które od lat tworzymy z ideą niesienia rzetelnej pomocy psychologicznej naszym pacjentom. Nasze wspólne …