Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

Psychoterapeuta / Psycholog dziecięcy, terapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest procesem leczenia za pomocą środków psychologicznych oraz kompetencji psychoterapeuty, którego celem jest doprowadzenie do zmian w zakresie niekorzystnych i nieadekwatnych sposobów funkcjonowania oraz uwolnienie pacjenta od niepokojących objawów. Psychoterapia dzieci ma szczególny charakter. Podstawą terapii dzieci i młodzieży jest nawiązanie relacji/przymierza terapeutycznego i stworzenie warunków, w których pacjent poczuje się bezpiecznie. Psycholog dziecięcy opiera terapię na narzędziach, które służą wyrażaniu zablokowanych emocji, a także kształtowaniu bardziej adaptacyjnych postaw i zachowań.

Dzieci często nie potrafią nazwać swoich trudności. O tym, że dzieje się coś złego, świadczy najczęściej ich zachowanie: nieadekwatne reakcje, problemy w szkole, wybuchy złości, konflikty z rówieśnikami lub wyobcowanie z grupy, problemy ze snem, tiki, niepokój ruchowy, lęki…

Kiedy warto zgłosić się na konsultację?

Każde dziecko jest inne. Bardziej lub mniej śmiałe/nieśmiałe, głośne/ciche, wesołe/smutne, ruchliwe, wrażliwe…

Czasami, gdy dziecko zachowuje się w jakiś sposób “za bardzo” lub widzimy, że odbiega od zachowania rówieśników, tłumaczymy sobie to mówiąc: “tak ma” lub “wyrośnie z tego”.

Rzeczywiście, czasem te różnice w zachowaniu to kwestia specyfiki charakteru danego dziecka i indywidualnego temcepa jego rozwoju. Bywa jednak, że takie odmienne lub przesadzone reakcje dziecka to sygnał, że potrzebuje pomocy. Ważne, by nie przeoczyć tego sygnału!

Nie ma ustalonego wieku, od kiedy można udać się do psychologa dziecięcego. Z porady specjalisty można skorzystać już kiedy dziecko ma kilka miesięcy. Rodzice często obawiają się takiej wizyty, zwykle najpierw szukają odpowiedzi sami, na forach internetowych lub podręcznikach. Jednak, jak wstęp tego artykułu wskazuje, każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnego podejścia, a te może mu zapewnić pomoc specjalisty.

Jeśli Twoje dziecko/nastolatek:

 • Rozwija się wolniej od rówieśników lub po nabyciu jakiejś umiejętności, nie korzysta z niej, zachowuje się jakby było młodsze (cofa się w rozwoju)
 • Ma trudności w relacjach z rówieśnikami (nie nawiązuje ich lub nawiązuje, ale często popada w konflikty)
 • Nie panuje nad emocjami, zachowuje się agresywnie, autoagresywnie
 • Nie radzi sobie z rozłąką z najbliższymi
 • Boi się wielu rzeczy
 • Ma problemy w komunikacji swoich myśli, uczuć, potrzeb (od rozwoju mowy u maluchów po milczenie, zamykanie się w sobie u starszych dzieci)
 • Nie potrafi się skupić, zachowuje się chaotycznie, ma problemy z nauką
 • Przejawia dziwne zachowania (sztywne rytuały)
 • Zmieniło się (słało się bardziej smutne, ciche lub odwrotnie: pobudzone)
 • Ma kłopoty ze snem lub jest nadmiernie ospałe
 • Przejawia zaburzenia odżywiania: je za dużo, za mało, odchudza się
 • Niepokoi Cię w innym aspekcie…

Skorzystaj z pomocy psychologa/psychoterapeuty i umów się na konsultację.

Jak wygląda konsultacja?

Konsultacja u psychoterapeuty to jedno lub więcej spotkań, podczas których poznaje on problem, z jakim trafiają do niego dzieci i rodzice. Na pierwsze spotkanie psychoterapeuta zaprasza samych rodziców, by szczerze opowiedzieli, co ich niepokoi, bez ograniczeń, które mogłyby się pojawić w obecności dziecka. Podczas spotkania z rodzicami przekazują oni także informacje o rozwoju dziecka i sytuacji rodzinnej. Następnie, terapeuta spotyka się z dzieckiem. Wizyta rozpoczyna się w obecności rodzica, by dziecko oswoiło się w terapeutą i nowym miejscem. Terapeuta nawiązuje kontakt z dzieckiem, przedstawia się, pyta dziecko, czy wie gdzie i po co przyszło, i w zależności od jego wieku i wiedzy opowiada o tym. Gdy dziecko poczuje się pewniej i nie protestuje, terapeuta zostaje z nim sam w gabinecie (obecność rodzica może podobnie ograniczać swobodę dziecka, jak wcześniej obecność dziecka swobodę rodzica). Po spotkaniu z dzieckiem, na kolejnej konsultacji – ponownie tylko z rodzicami, lub z rodzicami i dzieckiem, jeśli problem dotyczy nastolatków, psychoterapeuta dzieli się swoimi obserwacjami i przedstawia rozumienie problemu, z jakim zgłosili się rodzice. W zależności od tego proponuje odpowiednie oddziaływania: terapię rodzinną, psychoterapię dziecka/nastolatka, wsparcie pschoedukacyjne dla rodziców i/lub konsultacje u innych specjalistów (neurologa dziecięcego, terapeuty SI, psychiatry).

Jeśli dziecko i rodzice wyrażą gotowość podjęcia terapii, zawierany jest kontrakt psychoterapeutyczny – rodzaj umowy między terapeutą a dzieckiem (i rodzicami), który opisuje najważniejsze warunki prowadzonej terapii: czas, miejsce, zasady płatności oraz cele terapeutyczne. Czasem kontrakt ma charakter ustnej umowy, czasem ma formę pisemną.

Należy zaznaczyć, że RODZICE podczas konsultacji u psychoterapeuty NIE są oceniani! Specjalista pomaga im uporządkować to, co już wiedzą oraz zobaczyć to w nowej perspektywie i podjąć odpowiednie działania, by pomóc zarówno dziecku, jak i całej rodzinie.

WAŻNE: Konsultacja nie musi oznaczać konieczności podjęcia długotrwałej terapii.

W Ośrodku Psychoterapii Przystań prowadzimy psychoterapię dzieci i młodzieży w oparciu o uznane nurty psychoterapeutyczne. Proponujemy psychoterapię:
– psychodynamiczną,
– poznawczo – behawioralną.

Psychoterapia psychodynamiczna

Terapeuta psychodynamiczny zakłada, że życie pacjenta ma niepowtarzalny charakter, dlatego techniki pracy dopasowane są indywidualnie do każdego pacjenta. Podstawą pracy w psychoterapii psychodynamiczmej jest obserwowanie wzorca, jaki ujawnia się w relacji z psychoterapeutą. Obserwowane są zachowania dziecka, to, jak wchodzi w relacje z drugą osobą, jakie emocje przeżywa i jak je wyraża.

Psychoterapia psychodynamiczna dostosowana jest do wieku i możliwości intelektualnych dziecka. Młodszym dzieciom proponujemy głównie psychoterapię przez zabawę. Swobodne działania dziecka dają możliwość ekspresji emocji. Interwencje psychoterapeuty nakierowane są na pełniejsze wyrażenie emocji, zrozumienie ich przez dziecko i możliwość zmiany zachowania, poprzez wspólne poszukiwania nowych rozwiązań.

Doświadczenie i wyniki badań pokazują, że włączenie rodziców w leczenie dzieci i młodzieży ułatwia osiągnięcie poprawy, dlatego psycholog dla dzieci zaprasza do kontaktu również rodziców. Co kilka sesji z dzieckiem, terapeuta spotyka się z rodzicami; omawia proces terapeutyczny, ewentualne zmiany w zachowaniu dziecka oraz udziela wsparcia i psychoedukacji.

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt wywodzi się z nurtu psychologii humanistycznej. W jej centrum znajduje się człowiek, który postrzegany jest  jako wyjątkowy i niepowtarzalny. W nawiązanej z terapeutą relacji, w atmosferze bezpieczeństwa, bezwarunkowej akceptacji  i szacunku klient uczy się brania odpowiedzialności za swoje życie i podejmowane w nim decyzje.

Psychoterapia Gestalt uczy odkrywania i nazywania często uśpionego w nas potencjału. Jest to nurt, który nie skupia się wyłącznie na poradzeniu sobie z doświadczanymi objawami, ale wychodzi dalej wspierając jednostkę w poszukiwaniu właściwej sobie ścieżki rozwoju. Daje przestrzeń na poszukiwanie siebie i swojego miejsca w świecie, w taki sposób, by jak najlepiej móc realizować w nim swój potencjał. Niesie pomoc i wsparcie tym, którzy przeżywają trudności życiowe: zmagają się z różnego rodzaju cierpieniem, niepokojem, depresją, samotnością czy problemami w relacjach z innymi ludźmi. Pomaga w poszukiwaniu sensu własnej egzystencji i odzyskaniu wiary we własne możliwości.

Praca z dziećmi i młodzieżą w oparciu o tę modalność nastawiona jest na wspomaganie ich naturalnego rozwoju oraz wydobycie drzemiącego w nich potencjału. Terapeuta nawiązując bezpieczną i pełną szacunku relację z młodym człowiekiem towarzyszy mu w przekraczaniu rozmaitych trudności emocjonalnych i społecznych wieku rozwojowego, zarówno tych mających bardzo burzliwy przebieg jak i tych, które mimo iż boleśnie doświadczane, mieszczą się w normie rozwojowej (np. problemy okresu nastoletniego). W pracy z dorastającą młodzieżą towarzyszenie im w  budowaniu tożsamości i pozytywnych kontaktów ze światem, w efekcie przyczynia się do znacznej poprawy funkcjonowania w życiu.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży

Oprócz psychoterapii psychodynamicznej nasi specjaliści oferują leczenie takimi metodami jak psychoterapia behawioralna oraz poznawczo-behawioralna. Kontrakt obejmuje cele terapii – wspólne dla dziecka i rodziców (ustalone w trakcie wspólnej konsultacji), czas trwania spotkań, częstotliwość spotkań, zasady obejmujące zakres przekazywania informacji o przebiegu terapii rodzicom, zasady formalne (np. dotyczące sposobu odwoływania sesji, formy płatności) . Bardzo ważną rolę w terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży pełni psychoedukacja na temat terapii (stosowanych technik poznawczych i behawioralnych), zadań terapeuty i roli małego pacjenta. Niezwykle ważne jest nawiązanie relacji terapeutycznej. W zależności od wnoszonego problemu (zaburzenia internalizacyjne – depresja, zaburzenia lękowe, bądź eksternalizacyjne – agresja, ADHD), terapia może przybierać różne formy w oparciu o stosowane przez terapeutę techniki poznawcze i behawioralne dostosowane do wieku dziecka.

Podsumowanie możliwości psychoterapii dzieci i młodzieży we wrocławskim ośrodku

Pomoc psychologiczna oraz psychoterapia dzieci i młodzieży oferowana w naszym Ośrodku opiera się na współpracy psychologa / psychoterapeuty z dzieckiem / nastolatkiem oraz rodzicami / opiekunami młodego pacjenta. Opiekunowie odgrywają ważną rolę od samego początku procesu leczenia i zapraszani są na wizyty z psychoterapeutą podopiecznego nie tylko podczas konsultacji, ale regularnie, w zależności od sytuacji, wieku dziecka i zapotrzebownia, w trakcie trwania psychoterapii.

Rodziców wspieramy w naszym Ośrodku nie tylko przy okazji psychoterapii dziecka, ale także niezależnie od tego procesu. Dlatego oferujemy: konsultacje rodzicielskie, konsultacje i psychoterapię par, terapię rodzinną, a także warsztaty i grupy dla rodziców, które mogą pomóc lepiej zrozumieć swoje dziecko, zwiększyć swoje kompetencje rodzicielskie, czy dać wsparcie w trudach wychowania. Dzięki zespołowi specjalistów jesteśmy w stanie zaproponować wsparcie i pomoc psychologiczną odpowiednią do możliwości i zgłoszenia pacjentów. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą ośrodka.

GRUPA WSPARCIA „OPANUJ STRES”

Zapraszamy osoby dorosłe do udziału w grupie wsparcia! Udział w grupie dedykowany jest dla osób, które doświadczają …

DNI OTWARTE – X-LECIE OŚRODKA PSYCHOTERAPII PRZYSTAŃ

Przystań to miejsce, które od lat tworzymy z ideą niesienia rzetelnej pomocy psychologicznej naszym pacjentom. Nasze wspólne …

Grupa dla młodzieży

Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość jest czasem, kiedy młody człowiek odkrywa siebie na nowo, poznaje swój potencjał, …