Uzależnienia

Problem uzależnienia może dotknąć każdego niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, poziomu życia,itp. Może przybrać formę nadmiernego picia alkoholu, zażywania narkotyków czy leków lub nadmiarowych zachowań, np. hazard, zakupy, korzystanie z komputera,praca. Uzależnienie od substancji lub zachowania organizuje całą aktywność życiową, zabiera czas przeznaczony na różnorodne zadania i przyjemności życiowe, powoduje kłopoty zdrowotne, materialne jak i w relacjach z innymi ludźmi. Uzależnienie to życie w ciągłym napięciu przerywanym chwilową ulgą,wymykające się spod kontroli zdarzenia, złe samopoczucie i niemożność zatrzymania się pomimo świadomości szkód.

Grupa wsparcia dla osób z trudnościami w relacjach

Grupa przeznaczona jest dla osób, które mają trudności z : nawiązywaniem relacji z innymi ludżmi, budowaniem satysfakcjonujących …

Trzymiesięczna grupa wsparcia

Już od kwietnia w naszym Ośrodku rozpoczyna się trzymiesięczna grupa wsparcia. Grupa przeznaczona jest dla osób: z wahaniami …

Re: akcja w Depresji 2018 r.

Depresja, Kryzysy Emocjonalne, Stres Już 23 lutego 2018 r. w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją rozpocznie się kolejna …